måndag 30 mars 2009

Kraftsamling mot rånvågen

Jag har gjort flera besök på senaste tiden hos handlare som kontinuerligt utsätts för brott. Senast besökte jag Nyköping och träffade handlare och personal som drabbats av stölder och rån. Alla är förlorare. I vissa fall är det ligor som drar fram över ett område och stjäl. Ett reportage i DI visar hur rånvågen drar över Sverige och vilka betydande ekonomiska kostnader detta medför. Det leder dessutom i värsta fall till att människor som utsätts för rånen får resten av sina liv förstörda.

Jag tycker straffvärde för förberedelse och försök till rånbrott ska höjas. Likaså straffet för rån. Jag tycker att rån där det används oladdade vapen ska bedömas som grova. Jag tycker också att straffet för olaga vapeninnehav ska vara ett år, det är ju ingen som av misstag springer runt med en pistol i kavajfickan. Det handlar om att höja straffen så att riskpremien ökar för dessa brottstyper. Men det gäller likväl att se till att unga stoppas i tid så att de inte blir fullfjädrade kriminella. Det krävs tidigare insatser, ibland också tuffare än vad som finns idag. Den unge eller för den delen vem som helst som stjäl i butik måste få klart för sig att det är allvarligt. Konsekvenserna är ofta för mesiga idag. Att bli ett papper i en pärm på ett socialkontor är tyvärr inte särskilt avskräckande.

Nej, rånvågen måste stoppas. Jag tycker det är dags för att överväga en nationell samordnare på området. Omfattningen har blivit så stor så vi måste jobba på ett annat sätt - nationellt.

Läs även andra bloggares åsikter om , ,

tisdag 24 mars 2009

Inför grovt sexköp

Livet är orättvist. Det finns unga som mår dåligt och har det tufft under sin uppväxt. En del får hjälp och stöttning av familj, nätverk eller sociala myndigheter. Livet kanske då kan bli hyggligt. Andra utnyttjas på de mest sjuka sätt. Deras liv kanske tidigt förstörs för all framtid. Fysiska och mentala sår skapas, sår som aldrig läker. Ett exempel på hur cyniska människor på ett sjukt sätt utnyttjat ungar verkar vara den sexköpshärva som just nu nystas. Vi får se vad domstolen säger vid den rättsliga prövningen - tills dess vet ingen säkert vad som faktiskt har hänt

Tragiska människor som utnyttjar, förnedrar och förstör livet för unga tjejer borde dock generellt sätt kunna bli inlåsta ett tag. En förutsättning för detta är att vi inför t ex grovt köp i straffskalan för brottet sexköp. Det finns grader i helvetet. Värst är det när ungas liv förstörs.

Läs även andra bloggares åsikter om

Rabatt för sanningen inte för brotten

Det är svårt att komma åt den grova organiserade brottsligheten. När brott utreds är tystnaden ofta total. Ingen som vet säger något. Man vill inte tjalla. Riskpremien för att gola är ofta hög. Straffet från det egna gänget är många gånger brutalt. Det är dags att vi prövar ett nytt system för att öka incitamentet att prata. Idag är det tyvärr så att den som tiger sig genom en rättegång kan gå straffri medan den som förklarar sig skyldig inte tjänar något på det. Ett system med kronvittnen kan få folk att tala. Det innebär att den som lämnar uppgifter om andras brottslighet och teknisk bevisning som gör att allvarliga brott klaras upp ska få en rejäl straffnedsättning. Visst kan man se problem med att grova kriminella får sänkt straff men vi måste samtidigt agera för att sätta dit de grova kriminella. Dessutom bör det som brukar kallas mängdrabatten minskas, att den som begått flera liknande brott inte döms särskilt mycket hårdare än den som begått färre brott av samma typ. Dags för förändring. Jag vill att man ska kunna få straffrabatt på att tala sanning inte att begå många brott.

Läs även andra bloggares åsikter om , ,

torsdag 19 mars 2009

Hårdare tag mot de stora kriminella fiskarna

Vet ni att Riksbanken uppskattar att ungefär hälften av alla sedlar och mynt som är i omlopp i Sverige inte kan förklaras av normala transaktioner. Skatteverket uppskattar att 133 miljarder i skatteintäkter varje år försvinner på grund av fusk, fel eller misstag. Enbart svartarbete beräknas leda till ett skattebortfall på 66 miljarder kronor. SCB beräknar de svarta inkomsterna till 150 miljarder! Det här är facit av den ekonomiska brottsligheten i Sverige. Den organiserade brottsligheten står för en större och större del av denna brottslighet. Många som redan är kriminellt belastade rekryteras till de grupper som begår ekonomiska brott. De tar med sig traditionella brottsmetoder, vilket i sin tur leder till ökat våld och utpressning.

Den ekonomiska brottsligheten skadar samhällsekonomin, sätter marknaden ur spel och försämrar investeringsviljan och tillväxtmöjligheterna i vårt land. Den ekonomiska brottsligheten skördar också många mänskliga offer. Kopplingen till grov organiserad brottslighet, med narkotikabrottslighet, vapensmuggling och människohandel är tydlig. Vi vill bekämpa detta. Drivkraften är pengar pengar pengar. Därför måste fokus för att bekämpa detta vara pengarna. Go For The Money. Det handlar polisens metoder. Det handlar om ökad myndighetssamverkan. Det handlar om allt från möjlighet att beslagta bilar som de kriminella gömmer sig bakom till ökad kontroll av de branscher som de kriminella utnyttjar mest för att tjäna pengar. Det ska vara jobbigt att vara kriminell! Vi vet att miljontals kronor tvättas varje år av den organiserade brottsligheten. Vi vill göra penningtvätt straffbart. Vi vill starta en myndighetgemensam brottsvinstenhet. Vi vill göra det möjligt att frysa misstänkta penningöverföringar under en kortare tid. Polisen får då tid att ta reda på om den misstänkta transaktionen är ett led i penningtvätt eller annan brottslighet. I många fall hinner brottslingarna annars gömma undan pengarna. Detta förslag har vållat debatt. Rubriksättningen på artikeln är milt sagt hård. Jag vill understryka att det givetvis inte handlar om att frysa konton för enskilda personer som jobbar svart på en arbetsplats åt grova kriminella. Det är de stora fiskarna vi vill åt. De som livnär sig på att utnyttja andra människor för sin egen vinnings skull.

Läs även andra bloggares åsikter om , ,

onsdag 18 mars 2009

Våldsverkarna ringas in. Gott så.

Ytterligare två personer har gripits av polisen, misstänkta för våldsamt upplopp under kravallerna vid Davis cupmatchen i Malmö. – Vi är på jakt efter fler, det kan nog bli ett 20-tal till slut, säger Per Lidehäll vid länskriminalen. Så långt rapporterar Skånska Dagbladet idag.
Detta visar på att polisens enhetligare taktik vid större ordningsutmaningar verkar fungera. Stommen i denna består av ett mobilt insatskoncept, civilt gripande och dialogpoliser. Målet är färre skadade och fler dömda våldsverkare. Förebilderna kommer från andra Europeiska länder.
Taktiken står i kontrast till att gripa tidigt och tydligt mot svartklädda och maskerade personer som gömmer sig blanda t e x vanliga demonstranter. Dessa maskerade våldsfanatiker provocerar de flesta vanliga medborgare. Det känns ju lite konstigt ut när dussintals journalister tittar på och filmar sida vid sida med poliser som alla tittar på när våldsromantikerna kastar stenblock på polisbilar. Varför griper ingen in är en vanlig fråga.
Svaret är att den särskilda polistaktiken (SPT) sannolikt verkar bättre på lång sikt.

Nu gäller det bara att påföljderna för gärningsmännen – demokratins dödgrävare – blir relevanta. Budskapet måste vara tydligt. Våld mot det öppna samhället och vår demokrati möts av nolltolerans. Då minskar intresset att förstöra nästa stora demonstration.

Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

Kortare lagringstider för trafikdata

Igår blev det klart att moderaterna lägger ner sig vad gäller lagringstider för Trafikdatalagstiftningen som vi är tvungna att genomföra. Jag tillhör dom som menar att trafikdata måste kunna användas för att bekämpa allvarliga brott. Våra telefoner är fantastiska för att att kunna kommunicera idag. Men de används också av den grova brottsligheten för att kränka andras liv, egendom och integritet. Redan idag samlar ju de flesta bolag våra telefonfakturor betydligt längre än ett år.

torsdag 12 mars 2009

Kameror gör nytta

Ibland förs det omfattande diskussioner om övervaknings-kameror gör nytta när det gäller att bekämpa brott. Jag menar att så är fallet. Det gäller allt från förstörelse av skolor och annan egendom. Det gäller rån, stölder och annat gentemot våra affärsinnehavare och dess medarbetare. Det gäller också misstänkta mordbränder. Vilket framgår av av följande exempel på hur grov organiserad brottslighet sannolikt tänker bränna ner något. Jag vill understryka att detta endast är polisens spekulationer. Det kan ju vara så att människor av någon annan anledningen går omkring på stan med bensindunksliknande föremål.

Foto: Polisen

Medborgarna är vinnarna

Idag på regeringssammanträdet beslutade vi att lägga fram ett förslag om en bättre organisation av våra förvaltningsdomstolar. Det behövs. Idag finns det för många länsrätter – ärendeunderlaget är inte tillräckligt stort på många av dem för att kunna skapa bästa effektivitet och kvalitet i dömandet. Nyligen blev ju t ex chefen vid länsrätten i Örebro åtalad för tjänstefel på grund av just brister i effektiviteten. Detta faktum säger dock mer om den tidigare regeringens underfinansiering av domstolsverksamheten i vårt land. Verksamheten kan utvecklas och kompetens samlas samtidigt som vi får en geografisk spridning över landet. Man brukar säga att människor mindre än en gång i livet besöker en tingsrätt. En förvaltningsdomstol besöker man ännu mer sällan eftersom processen i allt väsentligt är skriftlig. Den nya organisationen för landets förvaltningsdomstolar banar väg för god rekrytering och specialisering. Viktigast är att vi medborgare får bästa kvalitet i dömandet i förvaltningsärenden, näst viktigast är att lokaliseringen är den bästa.

Som riksdagsledamot för Örebro så är jag mitt läns röst i riksdagen. Och visst tyckte jag att utredningens förslag om att samla Örebro och Värmlands domstolar till en gemensam i Örebro hade varit att föredra för oss i Örebro. Nu blev det Karlstad istället. Kommunikationerna dit är allt bättre och de har bra lokaler att erbjuda.

Örebro har nyligen blivit garanterade ett innovationscentrum vid Örebro universitet som ska stödja forskare som vill kommersialisera sina resultat. Detta är viktigt för framtiden. Örebro kommer också att utgöra den specialenhet som ska arbeta mot grov organiserad brottslighet i vår del av Sverige. Det tycker jag är bra. Jag har tidigare varit med om att kämpa oss till att Örebro tingsrätt är den nationella riksdomstolen för att pröva livstidsdömdas möjlighet att få straffen tidsomvandlade.
Läs även andra bloggares åsikter om , ,

söndag 8 mars 2009

Brott mot demokratin

Jag tycker att det är en skandal att DC-matcherna spelas inför tomma läktare. Tennis blir helt plötsligt storpolitik. Israeliska spelare får stå till svars för människors frustration och ilska över Israels politik i Gaza. Vi kan inte ha den ordningen att demonstranter sätter agendan för vilka idrottsliga evenemang som får gå av stapeln i vårt land. Nästa gång är det något annat land med en politik som vissa inte håller med om som är här och spelar. Säger Reepalu nej då också? Vad sänder det för signaler om vår demokrati? Som föranat så blev det stökigt vid matcherna. Läste om demonstranter som kastade sten mot polisen och sköt av fyrverkerier mot polishästarna. Högst oförsvarbart. Man säger sig värna värden som man själv inte lever upp till. ”Det är vi som bestämmer” skanderade demonstranterna. Om jag bestämmer så tycker jag att vi ska införa en ny straffskärpningsgrund – Brott mot demokratin. Det handlar om just det som, vissa, vill jag understryka, av demonstranterna igår ägnade sig åt. Att ge sig på dem som utgör kärnan i demokratin som till exempel polisen. Att attackera polis eller brandkår ska vara en försvårande omständighet. Det handlar om brottslighet som riktar sig mot polis men också journalister och politiker. De som utsätter lagens väktare och därmed sätter människoliv i fara måste få ett hårdare straff. Vi kan aldrig förminska effekterna av denna brottslighet genom att se handlingarna som de färgkastande och skadegörande demonstranterna eller gängen utför som ungdomsstreck. Det handlar om något mycket mer grundläggande och riktar sig mot kärnan i vår demokrati.

fredag 6 mars 2009

Massiv polisstyrka kan göra insats mot narkotika

Vi får hoppas att uppladdningen av poliser i Malmö i helgen förebygger den våldsorgier som ligger i luften. De diverse extrema grupperingar som samlas tillsammans med vanliga ordningsamma demonstranter möter närmare tusen poliser varav flera är inkommenderade från Stockholm, Göteborg, Halland, Örebro och andra håll.

Det är således en enorm säkerhetsapparat - för match utan publik - till stor kostnad för skattebetalarna. Om polisen lyckas kommer det gå lugnt till och flera poliser kanske inte behövs i den direkta insatsen. Det talar för att de kan göra annat när de ändå är på plats i Malmö, t ex bekämpa narkotikabrottsligheten.

I maj 2005 skedde en dramatisk ökning av de anmälda narkotikabrotten i just Jämtland. 86 narkotikabrott anmäldes mot ca 20 en normal majmånad. Vad var det som hände i maj 2005 i Jämtland? Jo, det kom ett mycket stort antal poliser till Åre för att bevaka Natotoppmötet och för att skydda de internationella dignitärerna mot förmodade våldsamma upplopp och i värsta fall terroristbrott. Eftersom alla poliser inte hade så mycket annat att göra bad de länspolismästaren i Jämtland att få jobba med det de är bra på och som de gör till vardags i Stockholm, och det fick de göra. Resultatet blev alltså 86 ingripanden i lilla Åre mot 20 en normal månad.

Malmö är än större och missbruket av narkotika ett stort problem. Jag tror att polisen har en nyckelroll när det gäller att föregripa och också ingripa mot narkotikabrotten. De insatser som polisen gör påverkar i hög grad hur många narkotikabrott som upptäcks och anmäls och i vilken utsträckning framför allt unga människors användning och missbruk av narkotika framkommer därmed kan stoppas i tid.

Det vore därför välkommet att den massiva polisinsatsen om möjlighet ges kan leda till att några fler narkotikabrott klaras upp. Några fler ungdomar ges en chans till ett liv bortom det narkotikaträsk de annars riskerar att dras in i. Det vore också ett bra sätt att effektivt använda dyra skattepengar för annan viktig brottsbekämpning och förebyggande arbete.'

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

torsdag 5 mars 2009

Våldsorgie eller ej?

Det laddas upp inför helgens tennismatch i Malmö. Det får ju uppfattas positivt att staden trots allt lyckats forsla bort bergen med gatsten runt tennisarenan. Skolor har stängts sedan tidigare. Polisen är dock beredd. De satsar hårt på så kallade dialogpoliser väl medvetna om att det finns lägen de måste ingripa. Kommunikation som är så viktigt i situationer som denna kan nu med radiokommunikationssystemet RAKEL sannolikt inte störas ut av mötesterrorister så som man effektivt gjorde i Göteborg 2001. Utrustningen är adekvat. Taktiken nationell. Förstärkningsinsatsen är enorm. På nätet laddar diverse mer eller mindre våldsälskande grupperingar upp sida vid sida med dem som faktiskt självklart ska ha sin rätt att skrika ut sitt hat mot Israels politik.

Det är trots allt en skandal att idrottsmän stoppas från att fredligt verka i vårt land. Det är omöjligt för någon att försvara hanteringen gentemot det israeliska Davis-cup laget. De tvingas i Sverige att spela utan publik och under massprotester. För det är väl ingen som tror att nazister, vänsterpartister, miljöpartister, autonoma och andra nätverk kommer protestera mot Ryssland, Saudiarabien eller Kuba när deras idrottsmän ska prestera i Sverige.

Nu gäller det dock att se till att matchen i alla fall kan genomföras utan risk för livet för gästerna och våra egna idrottsmän. Risken för konfrontation är väl rätt hög typ sannolik tyvärr. Polisens arbete måste vara både mjukt och hårt om det ändå går snett.

Trots positiva utredningar har polisen idag inte möjlighet att använda vattenkanoner vid möteslokaler och andra avspärrade områden såsom tennisarenan i Malmö. Dessa skulle kunna göra stor nytta istället för värre åtgärder som tårgas och ytterst skarpa vapen.

Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

onsdag 4 mars 2009

Polis, polis, potatis...

Sveriges polis har omorganiserats väldigt många gånger. Dessvärre talar det mesta för att det är dags att göra en ny organisation igen. Det blir ohållbart ur ett styrnings, effektivites- och kvalitetsperspektiv att svenskt polis utgörs av 21 självständiga myndigheter med exakt samma uppgift. Att styra och utveckla denna verksamhet blir till viss del som att försöka forma en säck potatis – något svårformlig.

Glädjande verkar nu allt fler se detta behov av att gå till botten med polisorganisationen. Målet är självklart en mer effektiv polis och att själva verksamheten kan komma närmare medborgarna. Fler synliga poliser, fler poliser snabbt på en brottsplats och ökad uppklarning av brott. Ett särskilt fokus måste läggas på insynsfrågan. Hur säkras en insyn i verksamheten hela vägen ner till den lokala polisverksamheten?

Den utredning som måste föregå denna omfattande förändring bör tillsättas omgående och innehålla en prövning av polisens ansvarsområden. Vilka uppgifter kan andra myndigheter sköta bättre, t ex den eviga transport/taxi frågan. Kan ingen annan myndighet sköta detta? Ska poliser få ta ökat ansvar för förundersökningar och strafförelägganden? Och hur ser vi till att polisen får en bra sammansättning av också andra experter än de klassiskt polisutbildade?

Utredningen bör sjösättas snarast. Frågan är av sådan vikt att det kanske borde ske med förebild från Försvarsberedningen. En Polisberedning helt enkelt.
Läs även andra bloggares åsikter om , , ,