onsdag 27 maj 2009

Snabbare narkotikaklassning. Utgå från effekt inte exakt atom.

Sverige fylls ständigt på med nya droger. Cyniska personer använder bl a internet för att sälja allt de kan med en drogande effekt inte minst till ungdomar.

Vi är i Sverige alltför fokuserade på en detaljerade lista över narkotikaklassade preparat. Lagstiftningen borde istället vara inriktad på att förbjuda substanser utifrån deras effekter, inte beroende på deras exakta kemiska uppbyggnad. De som känner behov av att inneha vissa substanser kan få tillstånd i förhand.

Så fort ett visst preparat eller en substans narkotikaklassats sätts det igång försök att kringgå lagstiftningen för att hitta en ny formel eller substans som inte är kriminell att sälja men har en liknande drogeffekt.

4-metylmetkatinon, s k mefedron, som är en substans som på kort tid ökat kraftigt, har i dagarna kommit att narkotikaklassats. Det är en syntetisk centralstimulerande drog och kan jämföras med ecstasy, den kan ge biverkningar som yrsel, psykoser och medvetslöshet.
Nyligen släpptes en man fri som suttit häktad - och som själv erkänt grovt narkotikabrott - sedan det visat sig att i det kilo amfetamin han hade i kylskåpet hemma så hade en väteatom i drogen ersatts med en fluoratom. Provocerande dålig lagstiftning! Gissar personerna som tillverkat detta parti nu letar efter en ny atom att byta ut.

Nu senast har myndigheterna ansökt om att få ”nätdrogen spice” narkotikaklassad. Spice säljs idag som ett lagligt substitut till marijuana på internet. Spice utgörs av växtdelar som sprejats med syntetiska cannabinoider och skadorna om man röker detta kan bli omfattande.

Folkpartiet arbetar hårt för att att utredningen ”Bättre kontroll av missbruksmedel. En effektivare narkotika- och dopningslagstiftning m.m.”, SOU 2008:120, ska omsättas i skarp lagstiftning. Remisstiden har nyligen gått ut.

Utredningen är tyvärr inte inne på att ändra själva reglering för att snabbare och enklare kunna narkotika klassa kemikalier, inte ens interimistiskt. Det skulle kunna underlätta t ex beslag vi själva distributören.Rättsäkerheten sägas stå i vägen.

Följande skrivs i utredningen, s 35-36: ”Ett grundläggande krav är rättssäkerheten. Det ska vara förutsebart vad som är tillåtet och vad som är förbjudet. Detta anser utredningen vara ett grundläggande och oeftergivligt krav.” … ”De substanser som nu är förklarade som narkotika eller hälsofarliga varor är i princip uttömmande uppräknade. Det är därför förutsebart vilka ämnen som det är straffbart att hantera. Det system som nu finns såvitt avser narkotika och hälsofarliga varor uppfyller därför enligt utredningens uppfattning väl kraven på rättssäkerhet. ”

Jag känner dock faktiskt ingen som har sådana preparat hemma av en slump - eller ev annat skäl heller. En något flyttad bevisbörda borde kunna övervägas. Verkligheten är brutal mot de ungdomar som kanske hinner gå ner sig i drogmissbruk till följd av att byråkratin rör sig för långsamt. Det är dock välkommet att utredningen föreslår att en lag om individuella skyddsomhändertaganden av icke kontrollerade missbrukssubstanser införs till skydd för enskildas liv och hälsa, mot skador av sådana varor som regeringen kan antas komma att förklara som narkotika eller hälsofarlig vara. Detta kan försvåra bruket hos den enskilde även om den cyniskt pumpar ut substansen på marknaden kan fortsätta helt fritt.

tisdag 19 maj 2009

Härdade huliganer hatar

De flesta fattar att man inte ska slåss. De flesta fattar varför man inte skall slåss i samband med fotbollsmatcher. Det är några få som ändå verkar var mer intresserade av just detta än själva fotbollen. I söndags var det huliganfight mellan s k ÖSK-supportrar och deras motsvarigheter för GAIS. Matchen innan mot Hammarby var också stökig. Tack vare enorma polisinsatser kommer inte fler till skada.

Denna lilla klick av speciella personligheter förstör för alla oss som älskar svensk fotboll. Vi som stödjer våra lag i vått och torrt. Vi som vill föra svensk fotbollshistoria vidare till kommande genrationer. Fotbollssäsongen i Allsvenska har inletts våldsamt. Får vi inte stopp på våldsspiralen med den för året nya lagstifningen kring huliganismen så måste än mer tuffa åtgärder prövas. Det finns fler förslag. Jag är berett att pröva det mesta för att skapa säkerhet på våra arenor för alla de som älskar fotboll. Härdade våldsideologer ska inte få forma framtiden för fotbollen. Om detta skrev jag häromdagen en krönika.

Läs även andra bloggares åsikter om , ,

tisdag 12 maj 2009

Privatisera inte rättsstaten (m)era

Svenskt rättsväsende måste ständigt söka balansen mellan effektivitet och rättssäkerhet. När värderingar och samhällsmoralen förändras måste rättväsendet utvecklas. Antalet felaktigt dömda måste minimeras, samtidigt som antalet skyldiga i frihet också ska vara lägst möjligt.

Idag slängs många miljoner i sjön när rättegångar allt för ofta tvingas ställs in. Vittnen, målsäganden och tilltalade har i ökad utsträckning valt att se det som någon sorts frivillighet att dyka upp vid en rättegång. Något som vi har både en laglig och moralisk skyldighet att göra. Orsaken till detta är delvis rädslan för hämnd och repressalier.

Domstolarna jobbar med allt från viten och hämtning till planering av processen för att minimera detta resursslöseri. En viktig del kan vara att Riksdagen höjer gränsen för när ett rättegång kan avgöras i frånvaro av den tilltalade. En annan kan vara att underlätta delgivningsförfarandet genom att öka möjligheten till så kallade förenklad delgivning. Med en nationell polis utvecklas och säkras delgivningsförfarandet rent metodiskt. Jag tror däremot inte på moderata idéer om privata företag som ska sköta delgivningen, lika lite som jag tror på privata fängelser. Tanken är säkert god, men rättstaten är just statens uppgift. Känns som en rätt liberal utgångspunkt

Läs även andra bloggares åsikter om , ,

torsdag 7 maj 2009

Bard, centerpartister och horor

Unga centerpartister har blåst liv i frågan om sexköpslagen. Den säger att det är förbjudet att köpa en annan människas kropp. Också i mitt eget parti dyker diskussionen upp ibland.

Mänskliga relationer gör våra liv värda att leva. De utgör dock inte sällan också smärtan i samma liv. När jag som lagstiftare bestämt att det skall vara förbjudet för - inte sällan äldre män - att köpa sex av - inte sällan rätt mycket yngre kvinnor så är det en värdering. Den lilla promille som mot förmodan hellre säljer sin kropp än får betalt och uppskattning för något annat arbete ser mig självklart som en förmyndare.

Människors ekonomiska transaktioner och relationer är svårt att lägga sig i. Jag är faktiskt inte så intresserad så länge inte redan utsatta människor utnyttjas, förnedras och skadas. Eller om samhällsintressen skadas som vid grov organiserad brottslighet.

Livet som prostituerad är inte roligt. Det finns få som på ålderns höst tittar tillbaka på ett lyckligt sådant liv. Tvärtom faktiskt.

Jag stödjer den svenska sexköpslag eftersom det utgör en tydlig värderingen. Att köpa någon annas kropp är inte ok. Men gränserna är svåra, bevisning ofta omöjlig. Det finns sannolikt grader i helvetet, eller motsvarande, i alla fall finns det grader när det gäller människor sjuka beteende. Ett exempel på hur cyniska människor på ett sjukt sätt utnyttjat unga kvinnor verkar vara den sexköpshärva som just nystats upp. Vi får se vad domstolen säger - tills dess vet ingen säkert vad som faktiskt har hänt. Tragiska människor som utnyttjar, förnedrar och förstör livet för unga tjejer borde dock generellt sätt kunna bli inlåsta ett tag. En förutsättning för detta är att vi inför t ex grovt köp i straffskalan för brottet sexköp. Värst är det när ungas liv förstörs, kanske för alltid.

DN skriver följande om en av kvinnorna i en nyligen aktuell rättegång. ”I ett polisförhör funderar en 18-årig flicka en stund innan hon säger att det nog gav henne en känsla av bekräftelse att ”tillfredsställa gubbarna”. Hennes egen pojkvän hade kallat henne äcklig, men nu fick hon ”någon slags uppskattning när folk njöt”.” Känns ganska lätt att välja sida.

tisdag 5 maj 2009

Rosengård kräver nationell samling

Nyligen framfördes tankar från ledande moderater om utegångsförbud och besöksförbud i Herrgården, den mest utsatta delen av området Rosengård i Malmö. Förslag vi hört tidigare. Brandkår, ambulans och polis har sedan en tid börjat abdikera. Ut går majoritetssamhällets värderingar, in går andra mer grumliga värderingar. Redan utsatta människor lämnas i sticket och erbjuds sämre skydd för liv och hälsa. Våldet riskerar att bli norm.
Det är lätt att förstå desperationen från politiker lokalt. Men förslaget känns inte stå i proportion - att införa restriktioner mot hundratals personer när det rimligen är ett mindre antal som eldar, kastar sten och ställer till oroligheter.

Det som krävs är istället lagändringar som gör det möjligt att gripa in också mot de under 15 år som medverkar till oroligheterna. De som förstör för andra, de som ägnar sig åt våldsromantik, de ska känna att livet blir jobbigare på våldets väg. Nya tvångsåtgärder för socialtjänsten måste utvecklas. T ex utegångsförbud för kända våldsverkare – inte för alla. Och så klart - resurser till allt vettigt förebyggande man kan komma på måste prioriteras. Kostnaden att fortsätta ducka är dock än större.

Polisen måste fundera på om det inte är en nationell angelägenhet att sätta stopp för våldet i Rosengård. En nationell samling med poliser för hela landet borde kunna diskuteras. "En snut i varje knut" känns inte omotiverat med tanke på utvecklingen. Det skulle kunna vara en uppvärmning inför höstens stora nationella satsning mot ungdomsbrott. Matcha gärna med offensiva ungdomsprojekt så det finna än mer bra saker att göra.

Fortsätter läget förvärras kan annars en lång het sommar leda till att oroligheterna sprider sig över landet. En nationell satsning för Rosengård för att stoppa minoriteten våldsverkare kan visa sig som en god investering. Annars riskerar våldsverkarna inspirera andra unga i motsvarande områden över hela landet. I Landskrona, Tensta och Kristianstad har redan uttryckningspersonal utsatts för våld. När skolorna stänger om en månad ökar hopplösheten för många, andra blir än mer övergivna eftersom deras enda fasta punkt tar lov och finns inte en motkraft kan bränderna snabbt sprida sig utanför Rosengård. Den nu bildade "Herrgårdsgruppen" kan vara med i ledningen för en nationell satsning.

Läs även andra bloggares åsikter om , , ,