torsdag 26 maj 2011

Våldsverkarna måste stoppas

Det är tragiskt att ett fåtal våldsverkare har förstört flera allsvenska matcher. Det som ska vara en fotbollsfest för oss alla som älskar fotboll har den senaste tiden istället blivit skandalträffar. Derbyt mellan HIF och Malmö FF är senast i raden av skandalmatcher. Jag skriver på Brännpunkt om vad vi i Folkpartiet vill göra för att mota våldsverkarna.

fredag 20 maj 2011

Brottoffren i fokus

Det är utmärkt att EU- kommissionen nu lägger ett förslag om brottsoffer som ger en miniminivå av rättigheter, av stöd och skydd runt om i Europa. Hittills har fokus på harmoniseringen på EU-nivå legat rätt mycket på ökat polissamarbete och grunderna för att kunna verkställa processuella tvångsmedel, vilket givetvis både är viktigt och nödvändigt. Men brottsoffrens rättigheter spretar rejält i de olika länderna i Europa så det är glädjande att EU nu tänker lagstifta om brottsoffrens rättigheter. Rättigheterna som slås fast i förslaget handlar om att brottsoffer ska behandlas med respekt, att polis och åklagare utbildas på området, att brottsoffer informeras om sina rättigheter och erbjuds stöd. Man ser särskilt till extra utsatta brottsoffer, med funktionshinder eller som är underåriga. Förslagen kan givetvis vid en första åsyn verka självklara. Men just på grund av att de faktiskt inte är det överallt så är det så viktigt att EU nu sätter ner foten och sätter brottsoffret allt mer i centrum. Arbetet är en konsekvens av att det s k Stockholmsprogrammet togs fram under det senaste svenska ordförandeskapet i EU.

måndag 16 maj 2011

Europeisk storsatsning mot organiserad brottslighet

I dagens Sydsvenskan skriver jag om den gränslösa brottsligheten som måste motas med ett effektivare och mer intensifierat EU-arbete. Ett förslag är ett europeiskt FBI med större muskler.

torsdag 12 maj 2011

Lugn i tingsrättsleden

Äntligen kan tingrätterna runt om i landet få arbetsro och lite lugn. Regeringen kommer inte att gå på Domstolsverkets förslag att lägga ner tingsrätterna i Hässleholm, Eksjö, Norrtälje och Mora. För oss är det viktigt att fokusera på kvalitén i domstolarnas verksamhet och på tillgänglighet för medborgarna. Genom att vi har en bra geografisk spridning så garanterar vi den tillgängligheten. Domstolarna har gått igenom mycket förändringar det senaste decenniet. Nu vill vi sätta punkt för nedläggningar och sammanslagningar och ge tingsrätterna tid att utveckla sin verksamhet och få kontinuitet i desamma.
Jag gjorde själv ett besök vid Norrtälje tingsrätt för ett par veckor sedan och imponerades av den kompetens och professionella verksamhet som bedrivs på våra domstolar.

fredag 6 maj 2011

Heja ÖSK. Rätt att överklaga.

ÖSK gör rätt som överklagar kraven på att bara ÖSK och ytterligare ett par allsvenska klubbar skall betala för polisens kostnader kring arrangemanget. Ett kännbart betalningsansvar är inte orimligt i sig, men det är orimligt att inte alla elitklubbar behandlas lika. Att delar av driften av dessa klubbar sker i bolagsform räcker inte som vattendelare. Snarare bör långsiktighet vad gäller bland annat ansvar som är kopplat till bolagsformen uppmuntras om vi skall komma tillrätta med t ex säkerhetsfrågorna kring våra arenor.

Jag försöker nu driva på in mot min regering att åtgärder måste vidtas för rättvisa regler för betalningsansvar för elitklubbarna och att nya åtgärder måste vidtas för att minska det s.k. läktarvåldet på och utanför arenorna. I kväll sitter jag klistrad på ÖSK – Kalmar FF. Hoppas på vinst.

onsdag 4 maj 2011

Huliganism

Det är sannolikt inte svårt att stoppa våldet kring idrotten i allmänhet och kring fotbollen i synnerhet. Frågan är bara hur vi gör det utan att ta död på den passion som finns för så många av oss som älskar fotboll.

Folkpartiet liberalerna ordnade igår ett seminarium där vi tillsammans med fotbollsförbundet, utredare, polis, klubbar, fans, proffstyckare och andre försökte samla ihop diskussionen om vad som behöver göras. Alla var överens om att det är viktigast med det förebyggande långsiktiga arbetet, eftersom det i slutändan måste handla om ett individuellt ansvar för varje person som begår ett lagbrott. Mycket är gjort, men mer finns att göra.

Vi är helt säkra på att det är rimligt att alla klubbar betalar en del av kostnaderna för säkerheten. Det skapar rätt drivkraft att fokusera på säkerhet kring arrangemangen. Men det är viktigt att alla klubbar behandlas lika om man spelar i två högsta divisionerna. Elitklubb är frågan. Inte om delar av varumärket är ett bolag eller inte.
Dessutom menar vi att det böra införas en möjlighet till anmälningsplikt för personer som är kända och dömda huliganer. Det finns givna fördelar om personer som inte får närvara på en arena under matchtid måste infinna sig hos polis en bra bit därifrån samtidigt som matchen spelas?
I regeringens arbete för tryggare idrottsarenor har FP några ytterligare några stenar som vi just nu vänder på.
Det gäller frågan om personliga biljetter. Hur mycket säkrare blir det om alla biljetter bär köparens namn? Eller i alla fall för ståplats. De verkar ju vara klart vanligast med Våld/brott på de supporterdedikerade sektionerna på våra arenor.
Vi bör titta närmare på Köpenhamnslaget Bröndby IF:s modell – fingeravtryck i 48 timmar. Fingeravtrycken kopplas till biljetten, men raderas efter 48 timmar. Personer som missköter sig kan lätt nekas köpa biljett nästa gång, då just dessas fingeravtryck identifieras och blockeras för ett antal matcher. Är troligen ok med Datainspektionen om det inte handlar om ett strukturerat material.

Fotoidentifiering måste övervägas. Ska portade personer fotograferas? Ska bilderna finnas att tillgå för personalen vid entrén? Är detta görligt rent logistiskt?
Alko- och drogtester för att få komma in på arenan. Detta vid misstanke om påverkan. Hur ska berusade personer hanteras och vilken nivå accepterar vi? Hur ska narkotika hållas från arenan?

Vad skulle det innebära om man inte tillät personer på 20 år eller yngre tillträde till hela ståplatsläktaren? Vi vet att många unga som annars skall ha cykelhjälm här utsätts för en miljö som är rätt mycket farligare och olämpligare än vad det är med en genomsnittlig cykeltur för en 14-åring.

Kan fotboja för dömda huliganer vara ett sätt att enklare och med mindre integritetskränkning för den enskilda hålla arenorna fria från dessa personers närvaro?

Ja frågorna är många. Några svar är givna, men de flesta är svåra att svara enkelt på.