fredag 26 augusti 2011

Sänkt restaurangmoms viktig för ungas jobb

Idag åker jag till Harpsund för överläggningar om budgeten. Det är väl ingen hemlighet att en het fråga i förhandlingarna är om vi ska sänka restaurangmomsen eller inte. Jag tror att det är viktigt för Sveriges konkurrenskraft, för jobben och välfärden. Idag i Örebro träffade jag företrädare för restaurangbranschen, från Clarion Hotell, Mc Donalds och Lilla Örebro. De vittnade alla om att det inte bara är maten på tallriken som blir billigare av en sänkt moms utan det ger möjlighet till bättre service och inte minst kan företagen växa sig starka och anställa. För Sverige är det viktigt för turistnäringen. När stora sällskap och konferenser ska ut och resa så drar Sverige kortaste strået. Valet mellan Nice, Stockholm och Barcelona är inte särskilt svårt. Deras moms är mycket lägre än i Sverige. Restaurangbranschen är också ungdomarnas startskott på arbetsmarkanden. En sänkt moms kan således underlätta för unga människor och invandrare att lättare komma in på arbetsmarknaden. Om det ska finnas chans till etablering måste fler timjobb till. Jobb som kan växa till heltid. Detsamma om man ska kunna få mindre jobberbjudanden trots att man uppbär socialbidrag. Min personliga uppfattning är att vi bör sänka momsen – det tar jag med mig till Harpsund idag.

måndag 22 augusti 2011

Frågorna efter terrordådet i Norge

Vansinnet som i överlagt raseri slog till och dödade människor i Norge den 22 juli 2011 har lämnat spår för evigt. Mängder av frågor kvarstår. Sorgen likaså. Jag har fått många frågor om hur detta påverkar Sverige. Här kommer svar på fyra frågor jag fick nyligen.

Hur förändras er politik av dåden i Norge?

- Vår syn på hårdhandskar mot extremister förändras inte. Inte heller att det bästa är att förebygga galenskaper. Utbildning och kamp mot utanförskap är alltid viktigt.

Hur tror du andra partiers politik påverkas?

- Vet inte. Några kanske förändrar sitt tonläge.

Kan du nämna en konkret politisk reform/åtgärd som kan minska högerextremism – och en som skulle öka den?

- All extremism kan motverkas bättre bland unga genom ett starkare samarbete mellan polis, skola och socialtjänst. Extremister göder varandra. Vänster till höger, religiösa i alla riktningar. Därför krävs helhetsgrepp. Folkpartiet och regeringen har redovisat en agenda för detta.

Bör några lagmässiga och/eller polisiära förändringar göras i Sverige för att förhindra liknande händelser här, och isåfall vilka?

- Våra egna vapenlagar bör ses över. Straffsatser för olaga innehav likaså. Planering av massmord måste i framtiden kunna förhindras bl a genom tydligare reglering av tillåtna provokativa åtgärder. Svensk polis är väl medveten om hoten mot vårt samhälle. Det är även viktigt med ett starkare samarbete mellan polis, socialtjänst och skolan. Signalerna kan ofta finnas om att extremisten också har blivit våldsbenägen, men de kan var svåra att tyda.torsdag 11 augusti 2011

Om riksdagsledamöters ersättningar

Jag för många brev och förfrågningar. Det är om stort och smått. De flesta som skriver sakligt och någorlunda personliga försöker jag också svar på - så fort jag hinner. Inte sällan är människor arga på ledamöters ekonomiska ersättning.

Jag menar själv att det är orimligt att en f d ledamot kan ha en s k inkomstgaranti om 66% av riksdagsarvodet till den dag man fyller 65 år. Detta dock endast för det fall att den f d ledamoten 1) har fyllt femtio år och 2) varit ledamot i minst tolv år. Det är enligt min bedömning ytterst få som under lång tid "utnyttjar" denna möjlighet. Det visar också de genomgångar vi som gruppledare gör för att se vad vi kan göra från respektive parti för att tala med våra f d ledamöter som nyttjar inkomstgarantin.

När det gäller inkomstgarantin är det bättre att höja arvodet under tjänstgöring något och sedan skära ner på möjligheten till i praktiken livlång försörjning. En tydlig avtrappning bör t ex kunna ske över tid. Denna fråga kommer jag att ta upp med mina gruppledarkollegor under hösten.

Detta är dock inget stort samhällsproblem. Svarade därför idag en medborgare på detta sätt. Hoppas ni inte tycker jag är "fartblind".

---------

Hej igen!

Om du kollar de samlade villkoren för parlamentariker i Sverige med vilket annat utvecklat land som helst så är den samlade ersättningen sällan bättre i Sverige.

Trots detta är Sverige ett av världens mest utvecklade länder med minst korrupta beslutsfattare. Vi är ett fantastisk land med en omfattande välfärdssystem för att ge människor goda livschanser. Alla tar förvisso inte denna chans, men det kan man inte klandrar politiker i något parti för. Vår värld står - inte minst i dessa dagar - inför stora utmaningar.

Jag menar att dit räknas inte att först och främst att minska den tänkbara eknomiska ersättningen till svenska riksdagsledamöter. Många medborgare i andra länder önskar nog idag att de de senaste tjugo åren haft politiker som i Sverige. Oavsett parti. Vår Riksdag har i årtionden fattat beslut som gör att vi idag står starka. Vi pratar om vilka reformer vi skall genomföra. Eller vilka skattesänkningar vi skall göra för vanliga inkomstagare eller pensionärer. Andra länder fundrar på hur man skall sänka löner, höja avgifter och minska ersättningar. Och höja skatten för alla.

Var stolt för Sverige. Inte över politikerna - utan över att medborgare i Sverige i årtioenden röstat och valt politiker som tillsammans fattat kloka beslut. Du har säkert röstat också någon gång du också.

Men som jag skrev i vår tidigare brevväxling. Vad gäller inkomstgarantin så bör den kunna reformeras.

Med vänlig hälsningar

Johan Pehrson

tisdag 9 augusti 2011

Spelautomater och sprit

Hela spelmarknaden måste göras om. Nuvarande ordning håller på att rämna. Svenska Spel bör kunna fortsätta med monopol på vissa spel medan andra bör släppas fria mot en licensavgift. Alla spel ska dock ta regleras hårt av social hänsyn för att motverka t ex spelmissbruk. Dessutom kräver den ideella sektorns intäkter från spel och lotterier särskild hänsyn vid en omreglering.

Vad gäller s k spelautomater live i te x restauranger så krävs definitivt förändringar. Det är inte så få som spelar bort sin redan ansträngda ekonomi på Jack Vegas-automater. Att det krävs alkoholtillstånd för att en näringsidkare ska få ha en automat säger det mesta om automaternas bidrag till social misär. Detta uttryckte jag i SVT igår.