tisdag 24 april 2012

EU är bästa verktyget

Den organiserade brottsligheten opererar över hela Europa. Detta är negativt, men en ofrånkomlig konsekvens, av det öppna Europa. Lösningen är inte att stänga gränserna igen, utan att att öka det internationella samarbetet. Det är bättre att bekämpa den organiserade brottsligheten tillsammans med andra EU-länder, än att stå ensamma. Om detta skriver europaparlamentariker Olle Schmidt och jag i dagens Nerikes Allehanda.

måndag 23 april 2012

Dagens sjukförsäkring är hållbar

I Nerikes Allehanda 21 april 2012 replikerar jag på S-företrädarna Eneroth och Karlssons debattartikel om sjukförsäkringen. Självklart ska alla som kan arbeta, arbeta. Även om det säkert går att göra förbättringar, är sjukförsäkringen idag hållbar och fokuserad på att hjälpa människor tillbaka i arbete.  I den pågående utredningen om framtidens socialförsäkring räcker vi liberaler ut en hand till progressiva krafter inom S.  Gärna högre tak i försäkringarna, men då måste vi tala om solidaritet och obligatorium också.

Parboendegaranti i hela landet

I allför många kommuner får inte äldre makar leva ihop livet ut. Par nekas att flytta tillsammans när den ena maken behöver äldreboende. Det är orimligt.

Därför är jag glad över att regeringen i torsdags la ett lagförslag om en parboendegaranti. Den slår fast att makar och sambor som varaktigt har levt ihop ska kunna fortsätta bo tillsammans även om den ena behöver flytta till ett äldreboende. Lagändringen ska, enligt förslaget, träda i kraft redan i höst, den 1 november 2012. Jag skriver om detta tillsammans med Staffan Werme i Nerikes Allehanda 23 april 2012.

fredag 20 april 2012

Öka trafiksäkerheten vid utryckningar

Polisutryckningar kan bli biljakter med dödlig utgång. Ett exempel på det är mc-föraren som dog i en sådan jakt. TV 4:as kalla fakta tar upp det här.

För att öka trafiksäkerheten behövs bättre utbildning av polisen i allmänhet och i utryckningskörning i synnerhet. I en riksdagsmotion från år 2009 föreslår jag att ett utbildningskoncept för trafiksäkerhet tas fram.

tisdag 17 april 2012

Fler jobb till unga med ungdomsvtal

Det är bättre att en ung människa utan jobb får ett första jobb med 75 procent av lönen. Det anser både vi i Folkpartiet och fackförbundet Handels, som i dagarna slöt ett motsvarande avtal med arbetsgivarna om yrkespraktik för ungdomar. Praktiklönen är - just det - 75 procent av ingångslönen. Jag argumenterar för detta i Nerikes Allehanda.

torsdag 12 april 2012

Poliser bör kunna svenska

Poliskårens sammansättning bör spegla svenska folkets
sammansättning, till exempel vad gäller kön och etnisk bakgrund. Det är avgörande
för att skapa förtroende för polisen hos hela befolkningen.

Samtidigt är det viktigt att polisen, i sin kommunikation med medborgarna, behärskar det svenska språket. Många poliser ställs dagligen inför situationer där balansgången mellan att använda kommunikation eller ammunition är hårfin.

Därför är det olyckligt att provet i svenska har slopats i antagningsförfarandet till polisutbildningen.
Integrationsminister Erik Ullenhag och jag skriver om det i Svenska Dagbladet.

Idrott är också kultur. Inte våld.

Frågan om vem som ska betala för omfattande merkostnader vid kommersiella evenemang är svårknäckt. Företag, föreningar och organisationer som drar samma mängder av människor som tillåts konsumera alkohol och där kontrollen av detta eller andra droger är bristfällig, skapar förutsättningar för våld.

Inte minst vid fotbolls- eller ishockeymatcher finns det en liten klick personer som ägnar sig åt våld - inte sällan under drogpåverkan.

Björn Erikssons förslag, som presenterades igår, är i stora delar välgenomtänkt.

Det är t ex bra att han vill att alla elitklubbar ska behandlas lika. Det är dock tveksamt att klubbarna inte sk behöva bära något eget ansvar alls för polisiära extrakostnader. Verksamheten är i eget tycke i alla fall allt annat än ideell, utan extremt professionell och de facto kommersiell.

Många måste göra sitt för att minska våldet, men klubbarna är nyckeln genom sina möjligheter att bestämma över medlemskapet, tillträdet och kringverksamheten. Klubbar som gör maximalt ska betala lite, de som inte fyller kraven får betala mer. Allt enligt en enkel trappa. Hårt arbete ska löna sig inte bara på planen utan också när det gäller säkerheten.

Detta belyste jag i följande kommentarer som återgavs i vissa medier igår.

"-När det gäller registret beror mycket på hur det utformas och vilken chans en person har att komma ur det. Men det är bra om det införs ett kraftfullt tillträdesförbud för personer som är kända för att ägna sig åt våld på arenorna.

-Det är också helt centralt att man likställer föreningarna så att det inte spelar roll vilken form verksamheten bedrivs i. Om man talar fotboll så är alla lag i allsvenskan i dag professionella verksamheter, säger Johan Pehrson som dock tillägger att han kan tänka sig någon form av avgift för klubbarna som skulle variera beroende på hur mycket de lägger ner på säkerhet och förebyggande arbete.

-Och tar man bort kostnaderna för idrottsklubbarna så måste man också ta bort den för annan verksamhet som i huvudsak är kommersiell och där det förekommer alkohol, till exempel hårdrockgalor. Både hårdrock och fotboll är kultur och då känns det inte bra att de behandlas olika."

Här kommenterar jag i SVT Östnytt.

Här presenterar Björn Eriksson sitt förslag.
Här skriver Svenska Dagbladet om förslaget.
Här skriver Aftonbladet.

tisdag 10 april 2012

Brottsprovokation. Mot folköl. Känns tveksamt.

Jag har i många inlägg argumenterat för att polisen under strikt reglering och med domstolskontroll skall kunna vidta vissa provokativa åtgärder för att klara upp grova brott.

Regeringen vill dock gå fram med provoktion mot folkölsförsäljning först. Vapen? Heroin? Stöldgods? Sexslavar? Är inte detta trots allt grövre brott?

Engagemanget mot ungas supande är viktigt. Men fokus bör nog trots allt läggas på den omfattande illegala och cyniska försäljningen av privatimporterad alkohol.

Nedan texten i departemensskrivelsen om "kontrollköp". Proportion eller ormilig provokation? Bedöm själv.


Kontrollköp - ålderskontroll vid försäljning av folköl, tobak och receptfria läkemedel
Ds 2012:11
3 april 2012
Socialdepartementet

I denna departementsskrivelse (Ds) ges förslag om införande av nya bestämmelser om kontrollköp vid tillsyn av detaljhandel med folköl och tobak samt försäljning av receptfria läkemedel i andra butiker än öppenvårdsapotek. Kontrollköp innebär att tillsynsmyndigheten genomför ett för näringsidkaren dolt köp i syfte att kontrollera om näringsidkaren, dennes företrädare eller personal vid försäljningen förvissar sig om kundens ålder, till exempel genom legitimationskontroll. Ett sådant köp får genomföras utan att näringsidkaren underrättas i förväg. Tillsynsmyndigheten ska snarast efter ett genomfört köp underrätta näringsidkaren om detta.

Specialisera polisen. Redan nu.

Människohandel är ofta väldigt avancerad brottslighet, inte sällan driven av internationella brottsyndikat. Ekot redovisar svårigheterna att bevisa brotten och komplexiteten i detta arbete. Regeringen bör redan nu kunna sjösätta arbetet med ett mer operativt nationellt polisarbete mot grov brottslighet. Människohandeln kan vara ett sådant exempel där utredningskompetensen måste ligga på en extremt hög nivå. Det finns ingen anledning att vänta på den nyligen presenterade utredningen om en nationell polis.