torsdag 31 maj 2012

Prata om utsatta unga. Då räddar vi fler.

Idag fattade regeringen beslut om nya regler för sekretess om utsatta unga. I korthet går förslaget ut på att socialtjänsten ska få överlämna sekretessklassade uppgifter till polisen om ”det på grund av särskilda omständigheter finns risk för att den unge kommer att utöva brottslig verksamhet och att uppgiften kan antas bidra till att förhindra det”.

Förslaget innebär att socialtjänsten ska kunna ge polisen uppgifter om var personen befinner sig, vilka han/hon umgås med och om anhöriga. Det räcker med misstankar om att personen kommer att utöva brottslig verksamhet, inte ett specifikt brott. Det gäller särskilt om personen tidigare har begått brott eller umgås med kriminella.

Vi klargör också när polisen får omhänderta en person under 18 som ”anträffas under förhållanden som uppenbarligen innebär en överhängande och allvarlig risk för den unges hälsa och utveckling”. Omständigheterna är ”risk för att utsättas för brott, involveras i brottslig verksamhet eller skadas genom något annat socialt nedbrytande beteende”. Det innebär kort och gott att om polisen hittar en 15-åring tillsammans med missbrukare eller kriminella så ska polisen kunna köra hem honom till mamma och förhoppningsvis även pappa.

Svenska Dagbladet skriver om det här.

tisdag 29 maj 2012

Kampen mot knarket

Med Högsta Domstolens praxisändring för narkotikabrott har det blivit rea på verksamheten lagom till sommaren. Effekterna riskerar att bli allvarliga enligt flera narkotikapoliser. Regeringen måste sannolikt agera snarast för att hindra ett eskalerande utbud av droger i Sverige. Jag skriver om det i Nerikes Allehanda idag, 29 maj, i papperstidningen.Här är en länk till artikeln, som också ligger på min hemsida.

måndag 28 maj 2012

Lokala poliskontor i Örebro

Polissatsningen i Vivalla hotas.Polisstyrelsen måste markera att denna satsning är viktig - och tvärtom - skapa förutsättningar för fler poliskontor i utsatta områden. Till exempel skulle det vara bra med ett kontor i Brickebacken i Örebro.
Den utvärdering som BRÅ gjort visar att den unika satsningen på fler poliskontor har varit i allt väsentligt lyckad. Fler poliser som långsiktigt arbetar lokalt, nära medborgarna, bygger förtroende och minskar därmed på sikt brottsligheten.
I Örebro öppnade för en tid sedan åter poliskontoret i Vivalla. Det utlovades rejäla resurser och verksamhetsutveckling. Det senare med hjälp av en forskningskoppling till Örebro Universitet. Idag är poliskontoret i Vivalla en central del i regeringsprojekten med sociala insatsgrupper. Det är dock för dåligt med forskningsanknytningen, den långsiktiga personalförsörjningen hotas och dessutom måste socialtjänsten i Örebro flytta in hos polisen. I sommar riskerar dessutom den lokala polisverksamheten i praktiken ligga nere, en tid då risken för ökad kriminalitet kan vara som störst hos ungdomar.
Jag tar upp frågan om de lokala poliskontoren vid dagens sammanträde med Polisstyrelsen för Örebro län.

tisdag 22 maj 2012

Ett falskt val. Tunnelseende om a-kassan.

Moderaterna säger idag att man måste välja mellan sänkta skatt för oss som arbetar och en vettig nivå/funktion för en arbetslöshetsförsäkring – eller rättare sagt den gemensamma och offentliga försäkringen.

- Man måste välja mellan att satsa på högre ersättningar och bidrag eller lägre skatter för dem som arbetar, säger arbetsmarknadsminister Hillevi Engström (M) till TT.

Arbetslöshetsförsäkringen är för svag idag. För få får 80 procent under de första hundra dagarna av arbetslöshet. Och för få personer är med och solidariskt finansierar risken med arbetslöshet. Andelen personer som står utan försäkring är för stor. Den dagen dessa personer drabbas av arbetslöshet riskerar vi andra ändå få betala via försörjningsstödet. Dessutom finns det mycket som tyder att en tydlig avtrappning med låt säga högre tak i början av en arbetslöshetsperiod kan stimulera till välbehövlig dynamik på arbetsmarknaden. Ett jobbyte idag innebär risk att man hamnar sist i turordningsreglerna. Dessutom kanske det nya viktiga framtidsjobbet inte har rikliga kompletterande avtals- eller helt privatförsäkringar.

Folkpartiet väljer därför att driva på för en obligatorisk försäkring mot arbetslöshet med bättre riskspridning och minskat antal fripassagerare. Dessutom ska taket kunna höjas och därmed ersättningen under de första hundra dagarna av arbetslöshet. Detta ökar sannolikt rörligheten på arbetsmarknaden. Dessutom det fel att kalla socialförsäkringar för ”bidrag”. Garantipensioner, föräldrapenning eller sjuk- och aktivitetsersättning har mer av bidragskaraktär än just arbetslöshetsförsäkringen eller sjukförsäkringen.

Folkpartiet väljer att kombinera arbetslinjen med välfärdslinjen och kunskapslinjen. Moderaterna har ju tillsammans med Alliansregeringen dessutom varit med om att både sänka skatter och stärka välfärden. Inte sällan är läget i en regerings budgetarbete att det finns utrymme för både sänkta skatter och stärkta välfärdsinsatser. Den verkligheten gäller idag också om man avhjälper tunnelseendet.

Jag intervjuas i TV4 här.
Svenska Dagbladet skriver om det här.

onsdag 16 maj 2012

Provocerande cykelstölder


De s k mängdbrotten är ett stort gissel eftersom dessa konsekvent är svåra för polisen att prioritera. Hur mycket tid skall läggas ner på att klara upp t ex en cykelstöld ? Vad är rimligt? Det dyker ständigt upp nya, mer allvarliga brott som kräver maximal uppmärksamhet från polisen. Problemet är att bakom såväl cykelstölder, inbrott i bostäder eller andra av de s k mängdbrotten så kan det finns mer eller mindre organiserade ligor. Personer som kan tjäna stora pengar på det faktum att polisen sällan har möjlighet att kraftsamla mot just dessa brott.


SvD redovisar fakta om cykelstölder på ett förtjänstfullt sätt. Samtidigt ägnar de sig åt "olaglig brottsprovokation". Man har nämligen ställt ut en låst cykel med en sändare. Den blev stulen och tidningen har följt upp stölden. Hade polisen gjort det samma hade det varit olagligt med nuvarande regelverk. Det är för de flesta helt orimligt att polisen anses provocera människor genom att ställa ut en låst, men märkt, cykel och sedan titta på den. Visst gör tillfället tjuven och därför kan jag tyvärr medge att om polisen ställer ut olåsta cyklar så går ”staten” för långt. Men en låst cykel? Det är vissa saker som är orimliga i det svenska rättsystemet. Detta tycker jag är en.onsdag 9 maj 2012

Brott mot företag


I går tisdag 8 maj arrangerade Folkpartiet liberalerna ett seminarium om hoten mot företagsamheten. Brott mot företag eller ledande företrädare för företag ökar. Och det handlar inte bara om s k bluffakturor. Det handlar också om allt från rent industrispionage till risken för kidnappningar. Brottsligheten mot företag riskerar inte bara mänskliga värden utan även stora ekonomiska värden.

torsdag 3 maj 2012

Åtgärder mot ungdomsarbetslösheten

Många unga är arbetslösa i Sverige idag. En bidragande orsak är att övergången mellan studier och arbete inte har fungerat bra. I fredags 27 april presenterade jag och Gabrielle Peteri en rapport med åtgärder mot arbetslösheten i Örebro län.

Folkpartiet anser att ungdomsavtal bör införas i alla kommuner och landsting. Ett sådant avtal är ytterligare ett sätt att se till att unga som har svårt att konkurrera om jobben får chansen att lära sig ett yrke.

Samtidigt ger det kommuner och landsting möjligheten att anställa helt oprövade kort som annars sannolikt inte hade fått något jobb. Folkpartiet kommer därför i 100 av Sveriges större kommuner runt om i landet att lägga förslag om att införa särskilda ungdomsavtal. Ungdomsavtalen bör gälla för unga upp till 23 år. Avtalet och de exakta formerna behöver förhandlas fram med facket.