måndag 9 juli 2012

Socialförsäkringarna

Idag skriver jag i Nerikes Allehanda om vikten av hållbara och relevanta socialförsäkringar. Här följer hela artikeln.


Viktiga försäkringar

Våra socialförsäkringarna har genomgått viktiga förändringar på senare år. Detta har varit en nödvändig reformering för att återföra Sverige till arbetslinjen. Det skall erkännas att flera av uppstramningarna av tillämpningen i regelverket skedde redan under s-regeringen. Socialförsäkringarna är idag mer robusta och långsiktigt hållbara för samhällsekonomin. För individen har omställning och rehabilitering betonatas eftersom passivisering så starkt bidrar nya hälsorisker och långvarigt utanförskap.

Den statligt reglerade A-kassan har idag tappat sin försäkringsmässighet för de allra flesta arbetande  Det är för få som erhåller 80 procent av lönen vid ofrivillig arbetslöshet. Den tänkta avtrappningen är satt ur spel och allt för få personer är med och solidariskt finansierar risken att drabbas av arbetslöshet. Den dagen personer drabbas av arbetslöshet riskerar alla ändå få betala för den ”oförsäkrade” genom försörjningsstödet. Dessutom finns det mycket som tyder på att en tydlig avtrappning med högre tak i början av en arbetslöshetsperiod kan stimulera till välbehövlig dynamik på arbetsmarknaden. Att byta jobb idag innebär att vi alla hamnar sist i de förhärskande turordningsreglerna. Dessutom kanske det nya viktiga framtidsjobbet inte har rikliga kompletterande avtalsförsäkringar via t ex fackförbund.

Folkpartiet väljer därför att driva på för en gemensam obligatorisk försäkring mot arbetslöshet med bättre riskspridning och ett minimum av ”fripassagerare”. Dessutom ska taket kunna höjas och därmed ersättningen under de första hundra dagarna av arbetslöshet. Detta ökar dynamiken på arbetsmarknaden.

Motsvarande utmaning gäller för vår allmänna sjukförsäkring. Den har varit en röd tråd hos liberaler genom historien. Även där utgör ett lågt tak ett problem. För många hårt arbetande människor krävs idag tilläggsförsäkringar för att få ut 80 procent av den tidigare inkomsten vid en sjukdom. Detta om du har turen att vara frisk. Har du haft oturen att få en sjukdom i tidiga år kan det bli omöjligt att teckna en försäkring genom facket eller privat, trots att du är arbetsför. Vissa förvarar ett lägre försäkringsskydd med att de flesta har en tilläggsförsäkring. Vi menar att detta inte rätt tänkt.

För oss liberaler finns det inte ett motsatsförhållande mellan ett gott socialförsäkringsskydd och en fungerande arbetsmarknad. Självriskerna måste finnas och vara utformade så att alla har något att ”förlora” på att inte arbeta. Betoning på omställning och aktivitet är centralt oavsett vi talar ofrivillig arbetslöshet eller bristande arbetsförmåga. Men riskerna bör precis som avgifterna följa proportionellt med inkomsten. Att lärare, poliser, sjuksköterskor eller privata tjänstemän har ett obligatoriskt inkomstbaserat skydd vid sjukdom eller arbetslöshet utgör inte ett problem för en fungerande arbetsmarknad. Däremot kan ett trygghetssystem som bygger på privata eller fackliga tilläggsförsäkringar innebära inlåsningseffekter som gör att människor inte vågar ta steget att pröva sina vingar för nya utmaningar.

Socialförsäkringar kallas ofta felaktigt för ”bidrag”. Rätt utformat menar vi att obligatoriska relevanta försäkringarna är ett viktigt smörjmedel för en fungerande arbetsmarknad och en fungerande välfärdspolitik. Frihet och solidaritet på samma gång.

Johan Pehrson (FP)
Riksdagsledamot och Gruppledare
Ledamot av socialförsäkringsutredningen

Skärpt syn på mutor

Folkpartiet och regeringen har skärpt och uppdaterat lagstiftningen kring mutbrott. Därmed bygger vi ett värn  för att fortsätta kunna vara ett av världens minst korrupta länder. En starkt bidragande drivkraft till vårt nuvarande välstånd. Jag och mina kollegor i Justitieutskottet skriver om detta i dagens NT. 

torsdag 5 juli 2012

En mer modern arbetsmarknad

Vi presenterar idag förslag om stärkt a-kassa och arbetsrätt. Vi menar att fler måste omfattas av skydd vid arbetslöshet. Ingen kan välja att vara arbetslös och därför bör alla var med och betala lika för den "riskpremie" som utgörs av skatter till grundnivån, men också avgifter till den idag frivilliga inkomstförsäkringen. Det är en del av underlaget i vår socialförsäkringsarbetsgrupp som idag presenterats av Jan Björklund här i Almedalen.

Sverige utsätts för tuffare konkurrens. Vi måste öka beredskapen till omställning och rörlighet på arbetsmarknaden. Arbetslöshetsförsäkringen bör bli allmän och obligatorisk. Arbetsrätten bör samtidigt moderniseras och liberaliseras.

Det är dessa punkter som jag nu tar med mig in i socialförsäkringsutredningen. 

1. Modernisera och liberalisera arbetsrätten
I dag är anställningstid utgångspunkten vid uppsägningar. Vid en uppsägningssituation bör arbetsgivaren istället kunna låta kompetensen hos varje enskild medarbetare i större utsträckning avgöra vilka som ska få stanna på företaget. 

2. Arbetslöshetsförsäkringen ska omfatta alla som arbetar 
Drygt en miljon svenska löntagare står i dag utan en inkomstrelaterad försäkring vid arbetslöshet. Om någon av dessa trots allt blir arbetslös står det offentliga ändå för ett yttersta försörjningsansvar. Därför bör arbetslöshetsförsäkringen, liksom sjukförsäkringen, vara allmän och obligatorisk. 

3. Staten bör sköta arbetslöshetsförsäkringen 
Dagens frivilliga a-kassor hanteras av fackföreningarna. Om en allmän försäkring införs är det ändamålsenligt att försäkringen, som sjukförsäkringen, övergår till att administreras av en statlig myndighet.

4. Mer enhetliga avgifter till arbetslöshetsförsäkringen 
Erfarenheten hittills ger svagt stöd för att de starkt differentierade avgifterna till a-kassan har haft den inverkan på lönebildningen som förutsågs när reformen genomfördes. Därför behöver konstruktionen ses över och mer enhetliga avgifter införas. 

5. Höjt tak i arbetslöshetsförsäkringen
Folkpartiet vill även att taket i arbetslöshetsförsäkringen höjs. Under den första tiden av arbetslöshet ska ersättningsnivån vara högre för att med tiden trappas av. 

6. Folkpartiets förslag är ett paket som hänger ihop och bör genomföras som en helhet. 
Det finns partier som föreslår sänkta avgifter och höjda tak i a-kassan, men som inte är beredda att göra arbetsrätten mer flexibel. Sådana lösningar bör avvisas. Att enbart genomföra ökade förmåner i a-kassan utan att samtidigt modernisera och liberalisera arbetsrätten skulle minska incitamenten till omställning och sannolikt öka risken för arbetslöshet.