torsdag 25 oktober 2012

Är med på statsministerns frågestund


Viktigt att kampen mot den grova organiserade brottsligheten fortsätter, ställer en fråga till statsministern i ämnet, se länk


måndag 22 oktober 2012

Mer skatt ger inte mer jobb - Artikel i NA


Självklart är det så att högre beskattning på företag leder till färre jobb. Se mitt inlägg i NA

måndag 15 oktober 2012

Läsvärt om den grova organiserade brottsligheten


Värda att läsa - här och här..

Artikel i Tidningen NU


Ökad trygghet och minskad passivitet för unga

Aktivitetsersättning är de ungas förtidspension eller sjukersättning, som det heter. Sitt namn till trots erbjuder den inte särskilt mycket aktivitet och inte heller mycket stöd. Allt för många unga slussas in i förtidspension utan ordentlig kontroll av arbetsförmåga och allt för få, av dem som har möjlighet, får stöd att komma ut på arbetsmarknaden. Det är därför glädjande att vi i Alliansen satsar en halv miljard på att förändra detta. Detta är, anser vi, ett första steg på vägen, men framöver vill vi i Folkpartiet gärna se en större reformering.

Idag är Aktivitetsersättningen för fyrkantigt och saknar anpassning till individen. Unga med funktionshinder så allvarliga att de med största sannolikhet aldrig kommer att kunna arbeta måste år efter år göra arbetsförmågebedömningar, fylla i papper och begära förlängning av sitt aktivitetsstöd. Samma tidsintervall gäller också för unga med gott hopp att hitta en väg tillbaka till arbetslivet – för de ungdomarna är ett år istället en mycket lång tid. Unga som på grund av ADHD, Asperger eller annan diagnos inte kunnat fullgöra skolan i tid får också Aktivitetsersättning – även efter att studierna är avklarade – trots att ingen bedömning av arbetsförmåga har gjorts. Det tycker vi innebär att räkna ut dessa ungdomars potential alldeles för tidigt.

Aktivetsersättningen ger både ett dåligt skydd för dem som verkligen behöver det och är för passiv för dem som behöver stöd för att komma tillbaka till arbetslivet. Mycket av det stöd som erbjuds idag kräver en aktiv insats från de unga. Det faktum att många bland ungdomarna har diagnoser som innebär introvert beteende och begränsad förmåga är en dålig kombination med eget ansvar att finna aktiviteter.

Vi menar att aktivitetsersättningen behöver delas in i fler stöd, bättre anpassade till de olika grupperna. Försäkringskassan bedömer att runt en fjärdedel av dem som idag finns i aktivetsersättningen kan klara någon sorts jobb. De ska ha aktiva insatser och hjälp komma in i arbetslivet. Att behöva vänta i ett år är inte rimligt. Samtidigt måste det också finnas en trygghet i att kunna pröva att studera eller arbeta utan att vara rädda för att förlora sin ersättning. Särskilt gäller det unga med depression, ångest eller liknande som innebär en risk för återfall. Här har ett viktigt steg tagits i och med att den tid som aktivitetsersättningen kan vara vilande har förlängts.

Vi anser också att stödet för förlängd skolgång borde vara ett separat stöd. Det är här den stora ökningen av mottagare av aktivitetsstöd sker. Denna grupp står idag för hälften av det totala nybeviljandet. Bakgrunden är att det blivit vanligare med diagnoser av typen ADHD, Asperger osv. Problemet är att diagnosen inte inneburit ett bättre ekonomiskt stöd. Istället har det för många blivit grunden för att hamna i ett passivt bidragssystem. Därför vill vi hålla isär stödet för förlängd skolgång från stöd på grund av nedsatt arbetsförmåga.

Slutligen borde unga med permanent nedsatt arbetsförmåga istället omfattas av sjukersättningen – det vill säga förtidspensionen för vuxna. Det är inte rimligt att unga med svåra funktionsnedsättningar ska behöva förlänga sin aktivitetsersättning varje år. Däremot bör en hög ambitionsnivå vad gäller aktiviteter och sysselsättning kvarstå. Med dagens garantinivå skulle det dessutom innebära ett lyft ekonomiskt.

Johan Pehrson (FP), gruppledare och ledamot av den parlamentariska socialförsäkringsutredningen
Ulf Nilsson (FP), riksdagsledamot och talesperson i frågor rörande socialförsäkringen

torsdag 11 oktober 2012

Nolltolerans mot ekoterror


Greenpeace aktion vid Forsmark och Ringhals är oacceptabelt och bör benämnas vid sitt riktiga namn. Läs min artikel i Expressen i ämnet..

tisdag 2 oktober 2012

Två nyligen publicerade artiklar i NA om bostadspolitiken


 
Politik för fler hyreskontrakt!

Mer och fler bostäder där det växer! Det är rimliga önskemål från medborgarna. Lätt att säga, men svårt att bara göra. Vem är det som ska bygga? Och med vems pengar? Och vem ska i slutändan stå risken om intresset att bo på en viss plats plötsligt försvinner?

Signaturen ”A T önskar i NA 6/9 att jag även tagit upp bostadsbehoven i en tidigare debattartikel om Folkpartiets prioriteringar i arbetet med statsbudgeten. Sanningen är ju den att jag inte nämnde brottsbekämpning, äldreomsorg eller miljö heller. Utan jag fokuserade på några av många viktiga frågor för ett starkare och tryggare Sverige.

I budgeten satsar vi också på bostadsfrågan bl. a genom fördubblade schablonavdrag och nya regler för andra handsuthyrning samt förenklade regelverk för nybyggen. Fler tomma lägenheter måste kunna hyras ut lättare och med en lägre skattekostnad. Dessutom måste det gå snabbare att få igenom beslut att bygga helt nya bostäder. Vi fokuserar dessutom särskilt på att studentbostäder lättare skall kunna drivas igenom i byggprocessen genom att ”onödiga” regler lyfts bort.

Den viktiga allmännyttan måste dessutom fokusera än mer på att bygga nytt - och kanske mindre på att satsa på vindkraftverk och andra riskfyllda kringverksamheter. Grundproblemet vid bostadsbrist är dock alltid att inkomsterna från framtida hyror är extremt reglerade. Helt i enlighet med Hyresgästföreningens önskemål. Utgifterna och byggkostnaderna för den som tar risken och bygger är ju helt oreglerad. Så länge kostnaden överstiger möjliga intäkter så blir det sällan något byggt. I alla fall inte billiga, bra och centrala bostäder.

Totalt började det byggas nästan 10 000 nya bostadslägenheter i Sverige under det första halvåret i år. Det borde vara fler, men det tar tid att komma tillrätta med åratal av misskött bostadspolitik.

Johan Pehrson (FP)

Riksdagsledamot

 

Ekonomisk utveckling bygger på några - tycker jag - enkla samband.

Utan forskning, infrastruktur och universitet – inga företag. Utan företag – ingen skattefinansierad välfärd. Om vi inte investerar kommer fattigdomen åter. Se bara på Grekland, Spanien eller England där det nu skärs ner. Som alltid märks detta mest hos människor som redan har det tufft. Det här är länder där politikerna misskött landet. Folkpartiet har tillsammans med Alliansen valt en klokare väg.

I Sverige minskar nu socialbidragen, pensionerna ökar och lika så ökar inkomsten för den som är sjuk då SGI räknas upp. Vi kan dessutom från och med nästa år satsa ännu mer på bostadstilläggen för de sämsta ställda pensionärerna. Detta hjälper över 200 000 ensamstående pensionärer med bostadstillägg. Detta kan Sverige när andra inte kan. Tack vare Alliansen.

 
Johan Pehrson (FP)

Riksdagsledamot

Klokt om vinst i välfärden av TCO


En klart läsvärd artikel i Aftonbladet med tanke på den aktuella debatten inom S. Kan bara säga att jag håller med denna socialdemokratiska tidigare riksdagskollega på varje punkt...