torsdag 28 februari 2013

S om brotten


En arbetsgrupp inom S har för första gången på 18 år skrivit samlat om rättspolitiken. Det är en gedigen rapport även om det mesta de facto är förslag som redan är på gång att genomföras. Socialdemokraterna har dock gjort ett hyggligt jobb och de täcker in hela politikområdet. Det är bra att det största oppositionspartiet ställer sig nära Folkpartiet liberalerna och Alliansen i ett så pass viktigt politikområde. Här finns centrala delar som vi kan nå enighet om om: Fortsatt kamp mot organiserad brottslighet, sociala insatser mot brottslighetens orsaker, skärpt syn på vapenbrott, skärpt arbete mot våld mot kvinnor och hedersvåld. Med mera.

onsdag 27 februari 2013

tisdag 26 februari 2013

Viktigt seminarium den 5 mars

(Obs! Begränsat antal platser)


Hur handlar vi tryggt? – Ett seminarium om internetbedrägerier

Bedrägerier på nätet har blivit ett allt vanligare problem. Godtrogna människor faller lättoffer för nätbedragarna och får pengar och identitet bestulna. Seminariet syftar till att belysa problemet med nätbrottslighet och hur vi an motverka det på bästa sätt.

Medverkande: Thomas Bäcker, kundsäkerhetsansvarig på Blocket, Anna Bulow, affärsenhetschef privattjänster Upplysningscentralen, Jan Olsson, Citypolisens bedrägerisamordning, Lars Minnedal, Brottsförebyggare på Citypolisens Bedrägerirotel samt Johan Pehrson (FP), riksdagsledamot och rättspolitisk talesperson.

Upplägg:

Introduktion av Johan Pehrson om Folkpartiet liberalernas intresse i frågan, därefter
inledning av respektive paneldeltagare samt öppen diskussion med deltagarna.

Tid: 5 mars, kl. 14-15.30

Plats: Mynttorget 2, bredvid riksdagshuset, OBS! Medtag legitimation

Vi bjuder på fika.

Obligatorisk anmälan görs till: makan.afshinnejad@riksdagen.se

Varmt välkomna!

Johan Pehrson

Debatt ikväll om näthat


Ikväll, tisdag har Göteborgs-Posten bjudit in till en paneldebatt om näthat. Den går under rubriken:  ”Näthatet och det offentliga samtalet”.

Debatten som består av mig, Åsa Linderborg, Marie Demker m fl. kommer att sändas på gp.se med start kl. 19.00.

Jag har tidigare skrivit om detta hat och hur man kan motverka detta. 

fredag 22 februari 2013

Rättssäker verkställighet vid avvisning

Det är oacceptabelt om polisen enbart på grund av utseende stoppar människor på gatan, på tunnelbanan eller i vägtrafiken för att kontrollera t ex identitet. Detta påstås nu av enskilda. Därför måste polisen göra allt för att säkerställa att så inte är fallet. Förtroende för polisen är viktigt. De mest utsatta människorna förtjänar att behandlas med största respekt när de drabbas av t ex ett avslag på en asylansökan.

Det är först och främst Migrationsverkets uppgift att motivera personer som fått avslag i asylprocessen att
återvända självmant. Om en person motsätter sig ett återvändande, eller håller sig gömd, övergår ansvaret till polisen. Den myndighet som oftast genomför utresorna är Kriminalvården.

Polisens egna föreskrifter markerar tydligt att s k inre utlänningskontroll aldrig får ske enbart på grund av en persons utseende, språk eller namn. En inre utlänningskontroll förutsätter en grundad anledning och objektiva omständigheter, till exempel spaningsuppgifter eller annan tillförlitlig information. Kontroll får ske i samband med frihetsberövande, brottsutredning eller trafikkontroll. Det gäller även när personer gör sig skyldiga till ett ordningsbrott samt att åka buss, tåg eller t-bana utan färdbevis. 

Jag debatterade denna svåra fråga i dagens Studio Ett.

torsdag 21 februari 2013

Näthatet hör inte hemma någonstans


Skriver i Kumlanytt tillsammans med min eminenta partikamrat Christina Örnebjär om det mycket aktuella ämnet näthat. Läs artikeln här.

onsdag 20 februari 2013

Narkotika förstör liv


Folkpartiet har tillsatt en arbetsgrupp som jag kommer att leda för att se över straffskalorna för vissa typer av brott. Jag vidareutvecklar mitt resonemang i dagens SvD

tisdag 19 februari 2013

Kronvittnen

Folkpartiet liberalerna har länge drivit frågan om ett svenskt kronvittnessystem. Det är därför glädjande att nu även moderaterna vill vända på denna sten. Detta är en konsekvens av att den grova brottsligheten hotar vittnen och skrämmer allmänheten. Allt för få säger sanningen i domstol om de ens vågar sig dit för att vittna. Det är något fel att det i praktiken inte ges någon rabatt för att tala sanning, men istället ge rabatt i domstol för den som begår många brott. Varför inte vända på den matematiken? Kronvittnen i Sverige kräver dock en rejäl utredning och rimligen att det kopplas till att uppgifterna leder till att annan mer pålitlig bevisning kommer fram. Det finns ju ingenstans som det ljugs så mycket som i kriminella kretsar så ett "kronvittnes" utsago kan rimligen aldrig ensamt duga för en fällande dom. Debatterade detta i dag i SR P4.

fredag 15 februari 2013

S duckar i integrationsfrågan


Alla konstruktiva idéer behövs i arbetet med att förbättra integrationen i vårt land. Läs min artikel i Norran.

onsdag 13 februari 2013

I TV 4 News om ungdomsbrottsligheten


Debatterade för inte så länge sedan med Morgan Johansson (S) om ungdomsbrottsligheten i TV 4 News

Vårt recept för att motverka ungdomsarbetslösheten


Skriver i Arbetarbladet tillsammans med min riksdagskollega Ismail Kamil om hur vi kan motverka ungdomsarbetslösheten i vårt land. Läs artikeln här.

Socialdemokraternas recept är en fördubbling av arbetsgivaravgifterna för alla under 26 år - Jag tror inte på den idén.

måndag 11 februari 2013

måndag 4 februari 2013

Hur mår rättsstaten Sverige?

Publicerad i Piteå tidningen den 4:e februari

Jämfört med de flesta andra länder ligger vi ganska bra till. Allmänheten har högt förtroende för polis och domstolar. Sverige hamnar på första plats i världen när det gäller fyra av åtta kvalitetsmått på rättsstaten, enligt en aktuell granskning av organisationen World Justice Project. Men vi är inte nöjda. Alltför många människor utsätts i dag för brott i vårt land, och det är de redan utsatta människorna som drabbas värst. Det är särskilt för dessa människors skull vi måste fortsätta satsa på det svenska rättsväsendet.


Sverige ska vara ett tryggare land att leva i. I år ökar Alliansregeringen resurserna till rättsväsendet med drygt 1,5 miljarder kronor. Totalt har vi höjt anslagen till polis och rättväsende med över tio miljarder kronor sedan vi tillträdde 2006.


Detta gör det möjligt för Sverige att nu ha fler poliser i tjänst än kanske någonsin tidigare. I dag bidrar 20 000 poliser till att förebygga och utreda brott och skapa trygghet på gator och torg. Polisen får i år över 350 miljoner kronor i ökade anslag, utöver kompensation för höjda löner och priser. Även åklagarväsendet, domstolarna och kriminalvården får ordentliga resursförstärkningar.


Vi kommer att noga bevaka att de ökade resurserna också ger resultat. Det finns mer att göra för att skapa ett effektivare rättsväsende. Ett led i detta är att skapa en samlad nationell polismyndighet från 2015. I Alliansens Sverige ska det vara jobbigare än någonsin att vara kriminell. Polis och åklagare ska fördjupa sitt samarbete med skatte- och tullmyndigheter, kronofogden, Försäkringskassan och andra myndigheter för att täppa till möjligheten att livnära sig på brott. Vi har gjort det lättare att beslagta svarta pengar och alla de bilar, guldsmycken eller andra ägodelar som köpts för inkomster från brott.


Den bästa brottsbekämpande insatsen är att förebygga brottet. Det stora brottsförebyggande arbetet görs genom en bra politik för jobb, skola, integration och ett starkt föräldraengagemang. Ungdomar i riskzonen behöver snabbt fångas upp och få hjälp i en ofta trasig tillvaro. Regeringens satsningar har skapat bättre förutsättningar för att bekämpa brottsligheten. Den nationella trygghetsundersökningen visar att människor känner sig allt tryggare. Antalet personuppklarade brott har också ökat.

Med ökade anslag och ökat fokus på effektivitet ger Alliansen möjligheter till förbättrad brottsbekämpning och ett tryggare Sverige.

Johan Pehrson
Ledamot (FP) i justitieutskottet
Johan Linander
Vice ordförande (C) i justitieutskottet
Krister Hammarberg
Ledamot (M) i justitieutskottet
Caroline Szyber
Ledamot (KD) i justitieutskottet