fredag 22 mars 2013

Situationen i Ungern oroar.


Skriver om situationen i Ungern i Gotlands tidningar, tillsammans med EU-minister Birgitta Ohlsson och partikollegan Sven-Erik Lindström.Intoleransen jäser på många håll i Europa. Främlingsfientliga partier växer sig allt starkare. I flera av Europas länder utsätts romer för systematisk diskriminering och våld. Judiska hem attackeras och muslimska kvinnor trakasseras på gatan.
Denna utveckling är mycket oroande. De regeringar som bryr sig om Europas framtid måste slå vakt om unionens grundläggande värden samt respektera och skydda mänskliga rättigheter. I Ungern riskerar nu nya grundlagsändringar att urholka religionsfriheten, organisationsfriheten, pressfriheten, rätten till fri rörlighet och det oberoende rättsväsendet. Europa är vid ett vägskäl. För att ett land ska bli medlem i EU ställs tydliga krav på respekt för de mänskliga rättigheterna. Men när man väl beviljats medlemskap sker ingen granskning av hur dessa rättigheter efterlevs eftersom unionen i dag helt saknar effektiva verktyg.
 
För Folkpartiet är det självklart att respekten för EU:s grundläggande värderingar ska bestå även när ett land blivit medlem. EU måste kunna agera snabbt och effektivt när en medlemsstat inte uppfyller sina åtaganden gällande mänskliga rättigheter. Folkpartiet vill därför att EU-kommissionen snarast presenterar ett förslag för att få till stånd en effektiv granskning för att syna hur EU:s medlemsstater lever upp till dessa. Vi tror att denna granskning måste kopplas till tydliga sanktionsmöjligheter. Systematiska brott mot EU:s grundläggande värden måste få konsekvenser. Frysning och indragning av EU-stöd skulle kunna vara alternativa sanktioner. Om förbättring inte sker bör även indragning av rösträtten i EU:s ministerråd övervägas.
 
Alla är överens om att ledarskap krävs för att skapa disciplin i EU-ländernas ekonomier. Lika viktigt är ledarskapet för att öka medlemsländernas respekt för mänskliga rättigheter. När flera av Europas länder misskötte sina ekonomier så lyckades EU på mindre än ett år ta fram ett regelverk med möjlighet att besluta om sanktioner för de länder som inte tog ansvar för sin ekonomi. Ett motsvarande regelverk som slår vakt om EU:s grundläggande värden borde vara en självklarhet i en union vars fundament är att värna frihet, demokrati och mänskliga rättigheter.


Birgitta Ohlsson (FP)
EU-minister

Johan Pehrson (FP)
Riksdagsledamot och gruppledare

Sven-Erik Lindström (FP)
Folkpartiets EU-ambassadör på Gotland 

onsdag 20 mars 2013

Barnombudsmannens rapport ska tas på allvar

Vi måste bättre se till att unga människor i arrest eller häkte inte riskerar att skadas. BO:s rapport måste tas på allvar. När vi säkerställer allt tidigare och tydligare insatser för unga som begår brott så ska inte den misstänkte unge traumatiseras. Tanken med tidiga och tydliga insatser kan då milt sagt motverkas. Påståendet om att Sverige kränker barnets mänskliga rättigheter måste bemötas och åtgärdas på varje punkt. Det betyder inte att tonåringar inte ska kunna frihetsberövas utan att ansvarig myndighet ska veta exakt varför, i vilken omfattning och på ett anpassat sätt. Detta har Folkpartiet idag direkt framfört till ansvariga i Regeringen.

måndag 4 mars 2013

Svarar Sverigedemokrater


Svarar tillsammans med mina allianskollegor på en replik som SD-företrädarna Jomshof och Ekeroth hade på vår tidigare artikel

Nationell samordning av skyddet för utsatta kvinnor är en nödvändighet


Många av oss är berörda av det tragiska mordet på den 45-åriga kvinnan i Göteborg. Den misstänkte gärningsmannen är tidigare sambo med kvinnan. Det är vanligt förekommande när vi talar om våld i nära relationer.

Kommenterade i nyheterna i lördags om att det krävs en nationell samordning av skyddet för dessa utsatta kvinnor. Det är för ojämnt över landet när det gäller vilken hjälp kvinnor får. Jag tycker att vi redan nu ska övergå till ett rent nationellt ansvar för polisen för att ge ett skydd för de kvinnor som är satta under hot.

Jag utesluter inte heller att det, i extrema fall, krävs livvaktsskydd, men också att mannen ska förbjudas vistas i kvinnans hemkommun.

Utgångspunkten måste vara att den som hotas ska få ett bättre skydd, och att den som hotar ska få det jobbigare.

fredag 1 mars 2013

Debatt om vapenamnestin


Var med i P1 morgon imorse och debatterade vapenamnestin med Morgan Johansson (S). Här kan man lyssna på debatten.