torsdag 30 maj 2013

Reflektioner på bränder i våra städer


  1. För att skapa en långsiktigt positiv utveckling i utsatta stadsdelar behövs samma saker som de som är viktiga för människor överallt: jobb, skola och trygga bostadsområden. Tar man Järvafältet i Stockholm är det också detta som är i fokus för kommunens arbete.

 

  1. Ansvaret för att lugna situationen och förebygga fortsatta oroligheter ligger inte bara på polisen, även om de brottsbekämpande myndigheterna har en central roll. Det handlar om att alla goda krafter i närområdet är med och hjälper till – kommunen, föreningslivet, lokala företrädare. De som drabbas hårdast av oroligheterna är ju den breda majoriteten som vill ha en lugn och fredlig vardag där de bor. På många håll har boende, föräldrar och andra goda krafter i lokalsamhället gått samman för att skapa lugn, nattvandra och visa sin närvaro.

 

  1. Stora satsningar görs för att rusta upp miljonprogrammen på Järvafältet. Kommunen planerar dessutom att flytta ut arbetsplatser i kommunala förvaltningar och bolag till olika delar av ytterstaden. Totalt handlar det om en omlokalisering av drygt 1 500 arbetsplatser från innerstaden till bland annat Tensta, Husby, Skärholmen, Farsta och Rågsved.

 

  1. Det är särskilt viktigt i utsatta bostadsområden att unga inte är sysslolösa på sommaren. I flera stadsdelar i Stockholm (framför allt på Järvafältet) är principen att alla som söker får ett sommarjobb. Stockholms stad har ökat antalet sommarjobb de senaste åren, från ca 4 000 år 2010 till drygt 5 500 år 2012.

 

  1. I Stockholm garanteras från 2013 läxhjälp, sommarskola och lördagsgymnasium till elever som inte når kunskapsresultaten. Ett tionde skolår har införts som möjlighet för dem som inte når gymnasiebehörighet i årskurs nio.

 

  1. För att öka tryggheten har Stockholms stad inrättat medborgarvärdar och trygghetsvärdar, dvs. personer som har en stark lokal förankring och som arbetat upp en trovärdighet till boende, polis och stadsdelens verksamheter.

 

  1. Rinkeby Folkets Hus har fått förstärkt stöd till sin ungdomsverksamhet. Berättarministeriet i Husby har startat, ett samverkansprojekt mellan ideella organisationer, näringsliv och kommun med skrivarverkstad i Husby för barn och unga mellan 8 och 18 år med placering i Husby bibliotek. Andra ungdomsverksamheter på Järvafältet är ungdomsverksamheten i Blå Huset i Tensta samt Kulturskolan som erbjuder verksamhet, events m.m. i samarbete med kulturföreningar och professionella kulturutövare inom musik, teater, dans, bild och form.

 

  1. Det behövs ett fortsatt lokalt arbete för att skapa trygghet långsiktigt i bostadsområdena. Stockholmspolisen har de senaste åren bl.a. öppnat 27 lokala poliskontor. På Järvafältet finns polisen på fyra olika ställen: närpolisstationer i Rinkeby och Kista samt lokala poliskontor i Husby och Tensta. Folkpartiet har prioriterat hårt att värna närpolisen och få fram de lokala poliskontoren.

 

  1. Regeringen har initierat och genomfört en satsning på sociala insatsgrupper för att fånga upp ungdomar som riskerar att fastna i en kriminell livsstil. Detta arbetssätt finns bland annat i Stockholms kommun.

 

  1. Vi ska vara försiktiga med att uttala oss alltför snabbt och tvärsäkert om vad som var drivkraften bakom en viss ung människas handlingar. Enligt de senaste uppgifterna har 44 gripits, 17 anhållits, en sitter häktad och fem har omhändertagits enligt LVU. När oroligheterna i Rosengård i Malmö 2008 var som värst greps en och samma kväll arton personer för våldsamt upplopp, men ingen av de arton visade sig bo i Rosengård själv.

onsdag 29 maj 2013

Bättre ut från Kumlaanstalten

Besökte nyligen Kumlaanstalten. Detta för att lära mer om hur förutsättningarna för utbildning förbättrats de senaste åren.

Kumlaanstalten slår just nu rekord i arbete, behandling och utbildning. Det är något att vara stolta över. Grova kriminella skall vara inlåsta. Men tiden skall användas till att förändra individen i rätt riktning.

Länken går till ett nyhetsinslag på Kumlanytt

onsdag 22 maj 2013

Upplopp


Det som händer i Husby och andra delar av Stockholm är allvarligt. Det är aldrig ok att förstöra och elda upp saker. Inte heller att kasta sten på brandmän och polis. Polisernas och brandmännens jobb är att se till att ingen skadas. När de medvetet skadas i sin tjänsteutövning är det ett allvarligt angrepp.

 
Förra veckans dödsskjutning av en 69-åring är överlämnad till polisens internutredningar. Det är förstås helt oacceptabelt om poliser har använt sig av nedsättande ord mot människor i Husby. Polisen håller själva på att upprätta en anmälan när det gäller uppgifter om att poliser utsatt boende i Husby för kränkande tillmälen m.m.

 
Polisen för en intensiv dialog med Stockholms stad och de boende för att förhindra fler oroligheter.

 
På längre sikt måste vi få till positiva spiraler i dessa områden. Flera satsningar på gång som satsningar på skolan, nystartszoner etc.

 
Om det uppstår en misstanke om att en anställd inom Polisen har begått ett brott, eller på något sätt handlat felaktigt i tjänsten, ska det utredas av Polisens avdelning för interna utredningar, IU. IU är en egen avdelning inom Rikspolisstyrelsen med kansli i Stockholm, direkt underställd rikspolischefen. IU utreder även brott som anställda kan ha begått på sin fritid. Det vanligaste brottet som utreds inom IU är tjänstefel.

 
Vid internutredningar är det alltid en åklagare som beslutar om en förundersökning ska inledas eller inte. Åklagaren leder sedan de utredningar där en förundersökning har inletts.

Personalansvarsnämnden prövar frågor om skiljande från anställning på grund av personliga förhållanden, disciplinansvar och avstängning och överklagade beslut om skiljande från polisutbildningen.

I de fall där åklagaren kommer fram till att det inte rör sig om ett brott, men polismyndigheten ändå anser att den anställda personen har handlat fel i tjänsten, kan han eller hon få en disciplinpåföljd, som innebär varning eller löneavdrag. Ärendet ska då överlämnas till Personalansvarsnämnden som prövar frågan.

Statens ansvarsnämnd beslutar i ärenden som gäller den så kallade polischefspersonalen och vissa högre civilanställda chefer.

fredag 17 maj 2013

Jag uttalar mig i Sveriges Radio angående beställningsvåldtäkter

Jag har uttalat mig i Sveriges Radio angående de fruktansvärda övergrepp som svenska personer beställer på barn i Sydostasien.

Läs intervjun och lyssna på inslaget här.

torsdag 16 maj 2013

Att beställa en våldtäkt

Idag har vi kunnat läsa om tre nya fall om personer som hade beställt våldtäkter på barn via nätet.

Beställningarna kunde genomföras via hemdator med hjälp av en vanlig bankdosa. Mellan 20-50 dollar har svenskarna betalat för att få se övergreppen. Detta är en oerhört skrämmande utveckling.
Nyligen dömdes en man i Malmö av hovrätten till 4,5 års fängelse för ett liknande brott. Åklagaren hade yrkat på 14 år. Det mildare straffet berodde på att våldtäkten inte begås på riktigt, utan att det var någon annan som får utföra våldtäkten. Detta blev alltså ett stämplingsbrott och i den bästa av världar kan man kanske få det till medhjälp till våldtäkt. Jag trycker att det här är helt förskräckligt och oacceptabelt.

Den snabba tekniska utvecklingen har varit fantastisk, men den används också i förfärliga syften och därför är det viktigt att vi ser över lagstiftningens utformning. Människor ska ha bättre skydd på nätet och via nätet. Vi bör även se över sexuallagstiftningen, om det t.ex. ska vara möjligt att lättare kunna döma till medhjälp när det handlar om sådana brutala övergrepp. Och jag är inte heller främmande till att personer som beställer våldtäkter via nätet ska dömas som gärningsmän, om det är tekniskt möjligt. Dessa personer förtjänar en låg tids inlåsning.

Folkpartiet kommer i våra förhandlingar med Alliansen inför 2014-2018 att brett lyfta hur vi anpassar vår straffrätt till våra allt mer omfattanden digitala värld.

måndag 13 maj 2013

Vi som älskar fotboll

Jag hoppas på trepoäng i kvällens derby mot Degerfors. ÖSK har börjat återtåget förtroendeingivande.

Dessutom hoppas jag att det går lugnt till kring själva matchen. Fotbollsvåldet förstör för klubbar och äkta fans. En del är gjort, men mer finns att göra. Både på lagstiftningsnivå och på klubbnivå. Det är viktigt att komma ihåg att problem trots den trista inledningen på fotbollssäsong de facot verkar ha minskat.

Jag skrev härom dagen i Expressen om att det verkar vettigt att gå vidare med ett s k Huliganregister för att skydda alla oss som älskar fotboll. Dessutom återkommer jag till Folkpartiet liberalernas ståndpunkt att alla eventuella kostnadstäckningar för polisbevakning sker lika för alla klubbar utan att diskriminera vissa.

Heja Sport! 19.20 är det avspark.

ID-stölder

Det är idag alldeles för lätt att begå stölder av någon annans personuppgifter. Det är framför allt för lätt att omsätta andra människors uppgifter i bedrägliga affärsrelationer såsom att ta lån eller köpa varor.

Denna inte sällan systematiska brottslighet med målvakter som "ansvariga" bygger på att vi i lagstiftningen utgår ifrån att det sker rejäla kontroller av person. Men så är inte fallet i praktiken. "Säljande" avtalsparterna överlåter ofta risken helt till de drabbade som måste lägga ner massor av tid på att bestrida bedrägerierna och på rättsväsendet. Det senare förväntas utreda och lagföra de kriminella. Allt på skattebetalarnas bekostnad.

På samma sätt som ingen menar att polisen ska patrullera butiker i jakt på snattare borde företag som inte sköter personkontroller ordentligt själva få stå ansvaret och kostnader för t ex  utredningar  och lagföring då kontrollen varit obefintlig eller orimligt otillräcklig. Detta borde iaf nogsamt övervägas.

tisdag 7 maj 2013

Rättsstatens utmaningar

Skrev igår i NA om några av rättsstatens omfattande utmaningar. Här är artikeln i en lite längre form.

Rättsstatens utmaningar


Det svenska rättsväsendet måste bli mer effektivt. Vissa saker pekar visserligen i rätt riktning. Ungdomsbrottsligheten minskar brett, tryggheten ökar generellt och jämförelsevis ligger Sverige i världstopp som rättsstat. Men trots de senaste årens stora satsningar levererar rättsväsendet inte ett tillräckligt bra resultat.

Ett fungerande rättsväsende är statens absoluta kärnuppgift. Ökad trygghet och minskad brottslighet är även en träffsäker socialpolitik, eftersom brottsligheten oftast drabbar redan utsatta människor.

Därför är utmaningarna komplexa. Några exempel:

· Rivna gränshinder underlättar för människor, handel och ekonomisk utveckling, men utnyttjas också av den grova brottsligheten.

· Modern teknik är fantastisk, men skapar förutsättningar för fler brott. Förtal, olaga hot, sexuellt utnyttjande, nätdroger och bedrägerier har exploderat till följd av den tekniska utvecklingen. Dessvärre är polisens förutsättningar att utreda nätbrotten svåra.

· Väktare och ordningsvakter är ett naturligt inslag i vardagen, inte minst i Örebro. Men den privata säkerhetsbranschen ska komplettera polisens arbete, inte ersätta det. Det är viktigt att det finns en gräns för hur mycket privatisering av trygghetsarbetet som kan accepteras.

Utmaningarna för den svenska rättsstaten är alltså många och komplicerade. Att bara som ett mantra uttrycka att polisen måste skärpa sig i största allmänhet räcker inte. Analysen måste vara mer djuplodande.

Vad behöver då göras? Låt mig peka på några saker som är utgångspunkter i Folkpartiets arbete för att stärka rättssamhället.

Det måste råda trygghet i alla bostadsområden. Vi får aldrig finna oss i att det finns miljöer i Sverige där många människor inte längre orkar eller vågar anmäla brott. Viktigast för att vända utvecklingen är förebyggande arbete där polisen arbetar lokalt tillsammans med socialtjänst, skola, fritidsverksamheter och de boende. Det är lika betydelsefullt att rädda ungdomar från att dras in i brottslighet som att gripa, lagföra och låsa in de personer som just nu begår grova brott. De socialinsatsgrupperna måste förstärkas och vässas för att med kraft nå de mest brottsbenägna unga personerna. För även brottsligheten bland unga rapporteras att minska så är det en lite andel unga som dras in allt tidigare och i allt grövre kriminalitet. Det senare visar sig bland annat genom att allt fler unga de facto måste häktas.

Brottsoffer bör ges ökat stöd. Insatserna för brottsoffer har förbättrats och lagstiftningen förtydligats, men fortfarande är det många brottsoffer som inte får tillräcklig hjälp. Vi behöver fokusera mer på särskilt utsatta, såsom äldre brottsoffer, offer för våld i familjen samt offer för människohandel inklusive sexhandel.

Sverige behöver en ny polisorganisation. År 2015 kommer dagens splittrade struktur med en polismyndighet per län att samlas till en organisation, men redan nu behöver de mest centrala funktionerna i den nya polisorganisationen bemannas. Polisen måste t.ex. få en långsiktig ledningsstruktur för grov brottslighet, våld i nära relation och bedrägerier.

Frågan om polisutbildningen har diskuterats länge. Regeringen har nu gett inriktningen i form av en uppdragsutbildning med fokus på polisiära behov och stark koppling till universitetet. Vidare behöver distansutbildningen återskapas med direkt inriktning på att försörja mindre orter med poliser.

Forskningen om polisen är oacceptabelt eftersatt. Här har Folkpartiet fört fram Kriminalvården som en förebild med egna forskningsansvariga, forskningsråd och egna medel att fördela på forskning. Detsamma borde kunna gälla för forskningen om hur polisarbetet kan förbättras.

Påföljdssystemet behöver reformeras. Högre straff är inte en ensamt lösningen, men när det gäller vissa brott står dagens praxis inte i proportion till brottens allvar. Därför behövs straffskärpningar när det gäller t.ex. organiserad brottslighet, vapenbrott, häleri, penningtvätt och fridskränkning. Det samma gäller för återfall i brott och vi upphör med de orimliga rabatterna för många brott.

När brottsligheten blir internationell får polisen inte hindras av nationsgränser. Mer polissamarbete inom EU är nödvändigt för att vi tillsammans skall kunna bekämpa den grova och gränsöverskridande brottsligheten. Det europeiska polissamarbetet Europol behöver utvecklas till en europeisk polismyndighet för internationell brottslighet. Det är dags för ett mer operativt Europol, ett Europas FBI.

När samhället förändras påverkar det också brottsligheten. Allra viktigast är att förebygga att brott begås. Folkpartiet vill ge rättskedjan moderna och rättssäkra verktyg för att möta kriminalitet på alla nivåer. Mycket är gjort, men det är mer att göra.

Johan Pehrson (FP)
Riksdagsledamot
Gruppledarefredag 3 maj 2013

Migrationsdomstolen och dess beslut

Generellt sett har asylprocessen i Sverige blivit betydligt mer rättssäker genom den domstolsbaserade asylprövningen med tvåpartsförfarande och möjlighet till muntlig förhandling där den asylsökande själv kan få tala för sin sak. Att den som fått avslag kan överklaga till domstol - och i vissa fall också få ärendet prövat i migrationsöverdomstolen - är av största betydelse för rättssäkerheten och den individuella prövningen. Men om man efter prövningen fått avslag på sin ansökan bör detta respekteras, och man ska samarbeta med Migrationsverket för att förbereda återresan till hemlandet.

Om Migrationsverket anser att personen inte samarbetar för att återvända har verket rätt att minska dagersättningen, hålla personen under uppsikt eller ta personen i förvar tills resan kan genomföras. Om Migrationsverket bedömer att det inte går att genomföra avvisningen eller utvisningen på grund av att personen inte samarbetar kan verket lämna över ansvaret till polisen. Polisen har då rätt att efterlysa och eftersöka personen, och har också rätt att använda tvång för att personen ska lämna landet. Det är av största vikt att avvisningar och utvisningar sker på ett respektfullt och värdigt sätt.

Att vissa personer inte respekterar domstolsbeslut är tyvärr inget unikt för just detta system. Det är samma sak i vanliga domstolar. Det är därför som rättsväsendet har vissa befogenheter för att kunna verkställa domstolsbeslut, och på den punkten finns det ingen principiell skillnad mellan migrationsärenden och andra ärenden.

Sedan 1990-talet har svenska folket blivit tydligt positivare till flyktingmottagande. Det tyder på att asylsystemet i vart fall inte tappat i trovärdighet, snarare tvärtom.

torsdag 2 maj 2013

Friskolor lyfter alla skolor

Idag publicerade Nerikes Allehanda ytterligare ett inlägg av mig om valfriheten inom den svenska skolan.

Det är innehållet i skolan som räknas


Stig Lövborg gillar inte att Folkpartiet liberalerna står upp för valfriheten och föräldrars starka rätt att tillsammans med sina barn själva välja skola.

För Folkpartiet är inte frågan om vem som äger skolverksamheten central utan för oss är kvalitén avgörande. Det är innehållet i skolan det handlar om. Här spelar mångfalden av skolor en avgörande roll tillsammans med lärarnas egen utbildning, arbetsvillkor, läroplaner, betygssystem och mängder av sociala förutsättningar.
Utbildning är våra barns kanske verktyg för att kunna lyckas i livet. Reformeringen av skolan river sociala murar och ger ökade möjligheter för våra unga.  Under Folkpartiets ledning pågår nödvändiga reformer av svensk skola med fokus på tydliga kunskapskrav, trygga klassrum och högre kvalitet utbildningen. Mycket arbete återstår, stora förändringar tar tid.
Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utveckling (IFAU) har studerat hur skolresultaten i svenska kommuner påverkats av förekomsten av friskolor. Studien visar att kommuner med många friskolor får bättre utbildningsresultat totalt sett. Även för de elever som väljer att gå i en kommunal skola, t ex i Örebro. Alternativet till mångfald är som bekant enfald.

Jag delar Lövborgs uppfattning om att företagsägda skolor ska ge vinst. Få företag skulle startas om de bara fick gå med förlust. Det jag, Folkpartiet och Regeringen vill sätta stopp för är exempel på kortsiktighet och kvalitetsbrister - i alla skolor. Det bör bli omöjligt för utpräglade riskkapitalbolag att gå in som majoritetsägare under kort tid med enda syftet att ge maximal avkastning på investerade resurser. Vi strävar efter regler för att stärka långsiktigt ägande och att det görs svårt att dela ut överskott om verksamheten har kvalitetsbrister.

Johan Pehrson (FP)
Riksdagsledamot för Örebro län

Stoppa grova brott kring cigaretthanteringen

Idag skriver jag och Bengt Hedlund i SvD om "Kriminalitet kring cigaretter". Vi har några förslag på enkla åtgärder för att minska denna lukrativa kriminalitet. En verksamhet som inte sällan varvas med allsköns annan grov brottslighet. Förlorare är folkhälsan, unga, skattebetalarna, rättsmedvetandet och hårt arbetande småföretagare.