måndag 16 december 2013

Stalkning är ett förödande brott och ett stort samhällsproblem


Att utsättas för systematisk förföljelse – stalkning – förgiftar en människas tillvaro. Stalkning drabbar många enskilda personer varje år. Det är ett förödande brott och ett stort samhällsproblem.

Folkpartiet har i regeringen varit pådrivande för en rad reformer för att stärka skyddet mot stalkning och andra former av trakasserier mot enskilda. Den 1 oktober 2011 infördes stalkning som ett eget brott. Vidare har regeringen kriminaliserat kränkande fotografering och lagt fram lagförslag som ger enskilda personer en starkare ställning i ärekränkningsmål. Detta är viktigt för stalkningsoffer, eftersom den som utsätter en person för förföljelse också ofta angriper personen verbalt. Regeringen föreslår att kravet på ”särskilda skäl” för att väcka allmänt åtal för förtal och förolämpning tas bort så att åklagare och Justitiekanslern lättare kommer att kunna bistå enskilda som till exempel har utsatts för förtal på internet.

Dessa är viktiga reformer för att komma åt dem som ägnar sig åt stalkning. Skyddet för brottsoffrens integritet har förbättrats på flera sätt. Men den lagstiftning som finns på området måste bli ännu mer heltäckande.

Därför presenterar jag idag, måndagen den 16 december, rapporten Förbättra skyddet mot stalkning, där följande föreslås:


·         Utvidga stalkningsparagrafen.
·         Räkna stalkning mot flera närstående som
 ett enda brott.
·         Stärk kontaktförbudet och utvidga
 det skyddade området.
·         Utöka användningen av elektronisk fotboja.
·         Modernisera bestämmelsen om ofredande.
·         Stärk polisens arbete mot stalkning.
·         Förbättra psykiatrins insatser.

I det öppna samhället måste vi vara tydliga med att det är förföljarens levnadsutrymme som måste begränsas, inte den förföljdas. När Folkpartiet liberalerna drev igenom lagen mot stalkning var detta vår ledstjärna. Samhället i allmänhet och staten i synnerhet måste stå på de förföljdas sida.

Om detta skriver jag i dag på Expressen. Läs gärna artikeln här.

Rapporten går att läsa i sin helhet här: http://www.folkpartiet.se/stalkning

fredag 13 december 2013

Droghandeln på internet ökar


Idag rapporterar Ekot att droghandeln över nätet ökar i Sverige, enligt en rapport från Tullverket och Rikskriminalpolisen. I början av 2000-talet gjorde Tullverket mellan 700 och 800 beslag om året, och i dag har siffran stigit till 4000-5000 beslag årligen av internetdroger.

Det måste bli enklare att få bort farliga substanser från marknaden, genom att tillåta att preparat som kemiskt liknar varandra klassas som narkotika eller hälsofarliga i grupp. Redan idag har flera EU-länder, som ett led i kampen mot nätdrogerna, börjat klassa hela kemiska grupper, med samma uppbyggnad och effekt, som narkotika eller hälsofarliga produkter.

Nyligen rapporterade Sveriges Radio att droganalysenheten vid Statens kriminaltekniska laboratorium (SKL) räknar med att få in omkring 30 000 ärenden – i år! Detta innebär en fördubbling av antalet ärenden på tio år.

Idag utreds varje ämne var för sig av Statens folkhälsoinstitut och Läkemedelsverket, innan regeringen fattar själva beslutet. Det systemet har uppenbara brister. När ett visst preparat har förbjudits ändrar tillverkaren snabbt någon kemisk molekyl så att en liknande drog åter kan säljas lagligt via Internet – tills myndigheterna hinner utreda och stoppa även den. Jag kräver därför att kategorin nätdroger får ett särskilt snabbspår hos Statens folkhälsoinstitut.

Tillverkarna av droger är smarta och snabba. Det är en katt-och-råtta-lek med cyniska grova kriminella, som hela tiden ligger ett steg före. Detta måste vi göra allt vi kan för att stoppa!torsdag 5 december 2013

Budgetbråk?

S, SD, MP och V vill idag bryta upp budgetbeslutet i efterhand och ändra beslutet om höjd brytpunkt för statlig inkomstskatt. Det innebär att drygt en miljon löntagare får högre skatt än vad som beslutades av riksdagen den 20/11. Det innebär också att S, MP och V nu ger SD ett historiskt budgetinflytande.

Det har, under ramverkets snart 20-åriga historia, aldrig hänt att riksdagen i efterhand ändrat en del av budgeten på detta sätt. I riksdagsordningen (5 kap. 12 §) regleras att beslut om utgifter och inkomster ska fattas genom ett enda beslut. Detta beslut fattades den 20/11. När många andra länder väljer att förstärka sina budgetprocesser vill S urholka den ordning som tjänat Sverige väl i snart 20 år.

Riksdagsordningen och praxis är brett förankrade över parti-och blockgränser. Det vore särskilt olyckligt att göra avsteg från detta med någon rösts övervikt.

Rättsutredningen som talmannen beställt säger att övervägande skäl talar för att det framlagda yrkandet måste anses strida mot 5 kap. 12 § riksdagsordningen. Om talmannen finner att förslaget strider mot riksdagsordningen är han skyldig att enligt 2 kap. 9 § riksdagsordningen vägra ställa proposition på ett yrkande om bifall till finansutskottets förslag.

 

onsdag 4 december 2013

Vi måste slå tillbaka mot hatet

I dag fick artisten Timbuktu, Jason Diakité, ta emot 5i12-rörelsens pris i riksdagen för sitt samhällsengagemang och sitt arbete mot rasism. Jag valde att inte delta i prisutdelningen.

Jag gjorde det valet som en protest mot texten i Timbuktus och Kartellens låt Svarta Duvor och Vissna Lijor om att "dunka Jimmie gul och blå". Den Jimmie som texten handlar om är Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson.

Hela mitt politiska engagemang går emot allt vad Jimmie Åkesson och hans politiska parti står för. Jag avskyr hans politik, men samtidigt lever vi i en tid där människor hotas och att få slå tillbaka mot hatet är viktigt. Och då måste man också vara tydlig med att man inte accepterar hot mot några folkvalda. 

Min åsikt är att personer som ägnar sig åt våldsromatik inte är självklara att manifestera mitt stöd för.

Media har rapporterat om hur jag och andra politiker bojkottade dagens prisutdelning: GöteborgsPosten, SVT Kultur, SR och Aftonbladet TV.

tisdag 3 december 2013

PISA-resultaten ett resultat av S flumskola


Idag presenterade Skolverket resultatet av den senaste PISA-undersökningen. Studiens resultat är allvarliga. Svenska elevers kunskaper i matte, läsförståelse och naturvetenskap har försämrats ytterligare. Direkt höjs röster om att regeringens utbildningspolitik är ett fiasko. Men vilken del av vår skolpolitik som är dålig är det tyst om.

Den arbetsro som den svenska skolan behövde under de fem senaste utbildningsministrarna med s-märke, den arbetsron lade sig 1994-2006 istället över hela utbildningsdepartementet. Det var klapptomt i byrålådorna hos Baylan 2006. Inga ideer, inga reformförslag, ingen politik. Så vilka delar av regeringens utbildningspolitik är sossarna emot? Ökade löner, ny lärarutbildning, betygen, nationella proven eller satsningarna på matte?

Tyvärr ska det sägas att resultaten var väntade. Men vi måste också se nyktert på undersökningen och när den gjordes.

Mätningen gjordes i årskurs 9 i mars 2012, alltså för nästan två år sedan - och ett halvår efter att våra största reformer trätt i kraft.  Regeringens reformer, såsom nya läroplaner, nytt betygssystem, ny lärarutbildning och kompetensutveckling av lärare omfattade inte avgångsklasserna.

De elever som omfattas av PISA-undersökningen är de facto elever som har gått hela sin skoltid i Socialdemokraternas flumskola med mycket självstudier. Denna studieteknik har visat sig vara förödande för elever som behöver stöd i skolan. Det är framförallt pojkar från studieovana hem som förlorat mest på det.

Resultaten från PISA inte en utvärdering av den nya skolpolitiken, utan spiken i kistan för den gamla!

Upprepade hot leder inte till dom


Få anmälningar om grov kvinnofridskränkning leder till fällande domar. Bland annat rapporterade P4 Halland häromdagen att endast en tiondel av de personer som anmälts för grov kvinnofridskränkning i Halland de senaste tio åren har dömts.

Rubriceringen ”kvinnofridskränkning” infördes 1998 för att skärpa straffen för män som kränker och använder våld i nära relationer vid upprepade tillfällen. Detta är ytterst angeläget: vad kan vi göra för att förebygga våld i nära relationer?

Folkpartiet liberalerna och regeringen arbetar mycket aktivt för att bekämpa våld i nära relationer. Sedan 2006 har en mängd viktiga insatser på detta område och ett omfattande arbete pågår. Skyddet mot trakasserier och förföljelse, så kallad stalkning, har förstärkts och kommunernas ansvar för stöd till våldsutsatta har tydliggjorts. Förra veckan tog Riksdagen också beslut om bättre skydd för kvinnor i egna hemmet genom att göra det lättare att meddela kontaktförbud för just det egna hemmet. Mycket är gjort, men det är tyvärr väldig mycket kvar att göra.

Mäns våld mot kvinnor är det yttersta uttrycket för bristande jämställdhet. Samtidigt som det är av största betydelse att män som slår ska lagföras och brottsoffret skyddas så måste samhället också konfrontera de bakomliggande värderingar och attityder som bidrar till våldsutövandet.

På senare tid har vi kunnat läsa om situationen för unga män och unga kvinnor som utsätts för att framför allt unga män begår sexuella övergrepp eller våldtäkt på unga kvinnor. De miljöer som beskrivs i de rättsfall som återges är förfärande. Det är en hel del rättegångar som pågår. Det hela väcker tanken på vad vi behöver göra för att jobba långsiktigt. Jag och Folkpartiet är helt övertygade om att vi måste jobba på synen på mansrollen. Vi kan verkligen behöva fundera på hur den ska se ut i framtiden när alldeles för många män upplever sig själva som ”loosers”. De har mycket svårt att möta den modernism som har sköljt över samhället och den jämställdhet som för de flesta män i dag är en självklarhet. Men det är den inte för alla, och dessa gör ett motstånd som är brutalt.

Jag vill understryka att vi har gjort en hel del i rättsväsendet, men samtidigt kan jag konstatera att detta inte räcker fullt ut. Utmaningarna är stora. Det som vi nu förändrar i dagens lagstiftning – att man skärper situationen när det gäller kontaktförbud något – är rimligen ett steg i rätt riktning. Det kan hjälpa något, men jag tror att det behövs ännu större tag. Om vi ska titta i kristallkulan tror jag att vi framöver behöver återkomma till frågan om unga tjejers situation när det gäller vissa unga mäns beteende.

Jag tillhör dem som hoppas en hel del på att den nya polisorganisation som vi ser från och med den 1 januari 2015 kommer att innebära en ökad stramhet, en ökad kraft och en ökad produktivitet i att få fram de bästa metoderna i hela vårt avlånga land. Detta behöver komma ut i verksamheten överallt där poliser möter våldsutsatta och hotade kvinnor. Dels måste man få de bästa riskbedömningarna initialt, dels måste utredningarna arrangeras på ett sådant sätt att man kan få fram fler fällande domar. Det blir lättare för polis och åklagare att utveckla verksamheten på detta område tillsammans när man har en nationell polis och ett nationellt åklagarväsen.