tisdag 27 maj 2014

Debatt i kammaren om straffansvar för folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser

Igår debatterade jag i kammaren regeringens förslag om en ny lag om straff för folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser.

Förslaget innebär bland annat:
  • Att nya regler införs om straff för brott mot mänskligheten. Brottet omfattar till exempel dödande, sexuella övergrepp och tortyr när dessa gärningar är del i ett omfattande eller systematiskt angrepp riktat mot en civilbefolkning.
  • Att det införs en ny bestämmelse om folkmord som bättre stämmer överens med FN:s folkmordskonvention.
  • Tydligare regler införs om krigsförbrytelser. Maxstraffet för krigsförbrytelser av normalgraden höjs också, från fyra till sex års fängelse.
  • En militär eller civil förman ska anses vara gärningsman om han eller hon inte gjort vad som varit möjligt för att hindra underlydande från att begå något av de här brotten.
  • Brotten folkmord, brott mot mänskligheten och grov krigsförbrytelse ska inte kunna bli preskriberade. Det ska också gälla försök till dessa brott. Att ett brott preskriberas betyder att ingen längre kan dömas för det.
  • Svensk domstol ska kunna döma i mål som gäller dessa brott oavsett vem som begått brotten och var detta har skett. Det kallas universell jurisdiktion.
  • Reglerna ska börja gälla den 1 juli 2014. Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.


I mitt anförande uttryckte jag min glädje, som liberal och företrädare för Folkpartiet liberalerna, glädje över att vi har denna lagstiftning på bordet i riksdagen. Det är ett bevis för hur vi i olika internationella sammanhang driver den internationella rätten framåt.

För oss liberaler är det självklart att jobba på internationell nivå och att delta i arbetet med att utveckla en internationell rättsordning som bland annat - som i det här fallet - ska se till att vi inte skapar några trygga platser för folkmördare, despoter och allsköns galningar som ägnar sig åt att ta livet av folk och förstöra både nationers och generationers framtid.

Det är viktigt att man driver det på absolut internationell nivå, som vi nu gör. För nu får det effekt - det blir direkt svensk lag. Genom detta kommer vi mycket lättare kunna döma mördare som försöker gömma sig i Sverige och som har brutit mot Romstadgan. Det är utmärkt.

I debatten om tortyr ser vi för Folkpartiet liberalernas del gärna att utredningen kommer fram till att vi får ett specifikt brott om detta. Det är klart att människor inte kan ägna sig åt att tortera folk och komma undan straff i Sverige. Som medlem i Amnesty International tycker jag att det är ganska lätt att stå bakom tanken att det underlättar att vi markerar att det finns en samlad paragraf för att tortyr ska vara straffbart, eftersom det finns med i internationella avtal och i internationell rätt. Hur det ska se ut får vi dock återkomma till när utredningen efter dessa direktiv är klar.

Det en glädjens dag för oss som tror på internationellt samarbete. Det här är ett steg framåt. Samtidigt känns det lite speciellt att detta diskuteras i kammaren i dag, dagen efter Europaparlamentsvalet. Det blir trots allt lite av ett bakslag för oss som tror på just mänskliga rättigheter, öppenhet och tolerans när allsköns protektionister, isolationister, rasister och hatare i största allmänhet har gjort skrämmande stora framsteg runt om i Europa, där människor väljer att återigen rösta fram personer som tänker rulla i gång cementblandarna och bygga murar. När jag vaknade imorse var det i ljuset av en morgon när otäcka krafter försöker ta greppet över Europa.

Låt oss därför se till att vi fortsätter på den här vägen med avtal, där vi främjar mänskliga rättigheter och sätter stopp för de mörka krafter som vill driva Europa och världen tillbaka till medeltiden.

Här kan du se debatten i sin helhet.
 

tisdag 20 maj 2014

EU behöver bättre kunna skydda våra rättigheter

Europa, ja världen, har de senaste åren gått igenom den värsta ekonomiska krisen sedan 1930-talet. I Europa har detta gjort att medlemstaternas ekonomi idag granskas mer än tidigare. Detsamma måste gälla för mänskliga rättigheter!

Jag skriver i ETC Örebro om hur vi i Folkpartiet tycker att det är rimligt att vi inför sanktioner som frysning av utbetalningar av EU-medel och använder möjligheten att i dra in rösträtten i rådet för de länder som kränker mänskliga rättigheter.

Vi måste komma ihåg att ingen generation är immun mot fascism och demokrati är något vi inte kan ta för givet. Kampen för mänskliga rättigheter pågår över hela världen och inte ens i Europa kan de tas för givna. Tvärtom ser vi allt för ofta hur minoriteter i hela Europa utsätts för diskriminering, trakasserier och hatbrott. Romerna är den grupp i Europa som är mest utsatt.

I EU-länder såsom Ungern och Rumänien ses romer som andra klassens medborgare. De utsätts för rasism, diskriminering och våld och politiska partier uttrycker öppet hat gentemot romer. Romerna förvägras utbildning, hälsovård och arbete. Många romska barn växer upp i förhållanden som mer liknar en soptipp än ett hem. Situationen är för många romer så akut att fattigdomen driver dem från deras hem och familjer till andra EU-länder för att tigga pengar på våra gator.

Läs gärna artikeln i sin helhet här.

Brett stöd för hårdare tag mot den som hotar kvinnor

Av Rapport och Agenda i söndags framgår att fler partier än bara Folkpartiet liberalerna nu gärna ser hårdare tag mot män som förföljer kvinnor. S k fotboja kan förhoppningsvis i framtiden användas oftare och tidigare för att just öka skyddet och tryggheten för kvinnor i de fall då det finns grund för att idag besluta om ett s k besöksförbud.

fredag 16 maj 2014

EU måste få ett slut på sexhandeln

Handeln med människors kroppar är en skamfläck för hela europasamarbetet vars fundament är mänskliga rättigheter. Vi behöver ett europeiskt FBI, en europeisk åklagarmyndighet och att EU inför harmoniserad lagstiftning som kriminaliserar sexköp.

Om detta skriver jag tillsammans med Jasenko Selimovic, tredje namn på folkpartiets EP-lista.

 

onsdag 14 maj 2014

Vikitgt med lokal polisnärvaro

Idag skriver jag tillsammans med Lars Persson och Eva Halling i Sundsvalls Tidning om hur svensk polis måste bli effektivare och mer lokalt närvarande.
 
Detta är ett arbete som bäst utförs gemensamt och i samarbete och det avtal som finns mellan Sundsvalls kommun och polisen är ett gott exempel på detta. Polisen och kommunen måste gå hand i hand i kampen mot brottsligheten, oavsett om vi talar om typiska ungdomsbrott, internationella stöldligor eller grov organiserad brottslighet.
 
Rätten att känna sig trygg är en av de grundläggande uppgifterna för vårt samhälle.